Възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Идентификационен номер:
9052241
Дата на архивиране:
08.02.2019
Публична покана
Публикувано на 07.04.2016
0.07 MB
Документация за участие
Публикувано на 07.04.2016
0.81 MB
Приложения към документацията
Публикувано на 07.04.2016
0.07 MB
Протокол от работата на комисията
Публикувано на 14.05.2016
0.25 MB
Договор по обособена позиция №1
Публикувано на 17.08.2016
0.31 MB
Договор по обособена позиция №3
Публикувано на 17.08.2016
0.4 MB
Договор по обособена позиция №4
Публикувано на 17.08.2016
0.33 MB
Договор по обособена позиция №2
Публикувано на 31.08.2016
0.37 MB