Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 19.08.2016
0.03 MB
Документация за участие
Публикувано на 19.08.2016
0.97 MB
Образци към документацията за участие
Публикувано на 19.08.2016
0.03 MB