Открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10 от ЗГВ

Решение
Публикувано на 02.07.2014
0.04 MB
Документация за участие
Публикувано на 02.07.2014
0.83 MB
Техническо задание
Публикувано на 02.07.2014
0.3 MB
Образци на документи
Публикувано на 02.07.2014
0.12 MB
График за огледи на място
Публикувано на 11.07.2014
0.09 MB
Отговор на въпрос 1
Публикувано на 11.07.2014
0.08 MB
Отговор на въпрос 2
Публикувано на 17.07.2014
0.06 MB
Отговор на въпрос 3
Публикувано на 25.07.2014
0.09 MB
Отговор на въпрос 4
Публикувано на 25.07.2014
0.07 MB
Отговор на въпрос 5
Публикувано на 04.08.2014
0.06 MB
Отговор на въпрос 6
Публикувано на 06.08.2014
0.12 MB
Отговор на въпрос 7
Публикувано на 08.08.2014
0.07 MB
Отговор на въпрос 8
Публикувано на 12.08.2014
0.13 MB
Отговор на въпрос 9
Публикувано на 13.08.2014
0.15 MB
Отговор на въпрос 10
Публикувано на 14.08.2014
0.15 MB
Отговор на въпрос 11
Публикувано на 14.08.2014
0.26 MB