Покана за изразяване на интерес за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за изпълнение на проект: Въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) № 716/2014 и Програмата за разгръщане на SESAR в предоставянато от ДП РВД аеронавигационно обслужване (АНО)
Публикувано на 18.07.2017
0.26 MB
Образец № 1
Публикувано на 18.07.2017
0.02 MB
Образец № 2
Публикувано на 18.07.2017
0.04 MB
Call for expression of interest in relation to the selection procedure for consultancy services under the project “Implementation of the requirements laid down in Regulation (EU) No 716/2014 and the SESAR Deployment Programme into the Air Navigation Services (ANS) provided by BULATSA”
Публикувано на 18.07.2017
0.22 MB
Letter Model 1
Публикувано на 18.07.2017
0.02 MB
Declaration Model 2
Публикувано на 18.07.2017
0.03 MB
Clarifications on the questions raised in the CFI
Публикувано на 09.08.2017
0.03 MB
Съобщение за удължаване на срока за представяне на писмата за изразяване на интерес
Публикувано на 11.08.2017
0.43 MB
Extension of the deadline for submission of the letters for expression of interest
Публикувано на 11.08.2017
0.44 MB
Clarifications on the question raised in the CFI 17.08.2017
Публикувано на 17.08.2017
0.44 MB
Разяснение във връзка със зададен въпрос относно поканата за изразяване на интерес 17.08.2017
Публикувано на 17.08.2017
0.43 MB