Управление на отношенията с клиенти | ДП РВД

Управление на отношенията с клиенти

Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД за 2019 г.
410.76 KB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД за 2018 г.
285.34 KB
Правила за управление на отношенията с клиентите на ДП "Pъководство на въздушното движение"
1.11 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2017 г.
378.75 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на летищни, наземни оператори, авиокомпании и ДП РВД, проведена на 30.05.2017 г.
479.59 KB
Паметна записка от консултативна среща между авиацията с общо предназначение и ДП РВД, за представяне на промените в организацията на въздушното пространство, касаещи полетите по ПВП, влизащи в сила от 25.05.2017 г.
442.11 KB
Доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП "Ръководство на въздушното движение" през 2016 г.
364.61 KB
Доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите през 2015 г.
289.02 KB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2014 г.
227.84 KB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2013 г.
232.38 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на летищни оператори, наземни оператори, авиокомпании, проведена на 07.11.2013 г.
437.79 KB
Паметна записка от консултативна среща за управление на отношенията с клиентите, ЛЦ за ОВД Варна, проведена на 10.05.2013 г.
4.49 MB
Паметна записка от консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, Летище София и ДП РВД, проведена на 06.12.2012 г.
4.21 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2012 г.
385.07 KB
Паметна записка от консултативна среща между представители на клиентите, летищните оператори на летищата Варна и Бургас и ДП РВД, 16.05.2012 г.
2.39 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща за обсъждане на оперативните въпроси, свързани с провеждането на полетите на летищата Варна и Бургас през сезон лято 2011 г.
8.85 MB
Паметна записка от консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, Летище София и ДП РВД, проведена на 01.12.2011 г.
5.48 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД през 2011 г.
3.12 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща на 01.12.2010 г. между представители на клиентите, ГД ГВА, Летище София и ДП РВД
4.58 MB
Паметна записка от проведена консултативна среща между представители на клиентите, ГД ГВА, летище Бургас, летище Варна и ДП РВД, 18.05.2010 г.
5.79 MB
Годишен доклад за дейностите по управление на отношенията с клиентите на ДП РВД за 2010 г.
97.17 KB
Паметна записка от консултативна среща в съответствие с прилагането на „Правила за управление на отношенията с клиентите” на ДП РВД и във връзка с обслужването на въздушното движение през зимния сезон на летище София 2009-2010 г.
7.52 MB
Протокол от консултативна среща за обсъждане на оперативни въпроси, свързани с провеждането на полетите на летищата Варна и Бургас през сезон лято 2009 г.
8.37 MB