ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ | ДП РВД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД). ДП РВД отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

ДП РВД и защитата на личните Ви данни

ДП РВД спазва най-високи нива на поверителност на данните на потребителите на Сайта. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта. 

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни. В повечето случаи, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас, когато посещавате Сайта като регистриран потребител и кандидатствате за отворените позиции чрез Сайта:

При кандидатстване за открита позиция: име, ЕГН, № на лична карта, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, имейл адрес и друга информация, свързана с позицията, за която сте заинтересувани да кандидатствате.

При онлайн форми на сайта: имена, телефон и адрес, представляващи данни за контакт с Вас.

Как използваме и споделяме информацията Ви

Ние обработваме личните данни, които събираме, с цел: извършване на подбор или обучение по открити от нас позиции; удовлетворяваме различни правни европейски и международни изисквания, свързани с дейността ни; преглеждаме анкетните карти за оценка на дейността ни, разследваме всички оплаквания, свързани със Сайта и го администрираме; отговаряме на Ваши запитвания или друга кореспонденция.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при участие в подбор или конкурс, ще се използват за допускането, участието и оценяването за конкретната позиция. Ако Вашата кандидатура бъде приета, съответната информация може да се използва от нас и за целите на подготвяне на документация за установяване на отношения служител - работодател.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

ДП РВД използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности, като например: хостинг, поддръжка на уебсайта и комуникации, събиране и обработване на лични данни чрез функционални бисквитки. В някои случаи тези трети страни в съответната сфера на дейност може да получат Вашите данни. ДП РВД осъществява контрол над тези процеси, за да подсигури най-висока сигурност на данните Ви. 

До кога съхраняваме информацията Ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас до приключване на подбора, освен ако не се налага запазване на данните за статистически цели, оценяване на дейността ни, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Сигурност

ДП РВД взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Разработени са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това, вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта, е обезпечен със съвременни технически средства. ДП РВД няма да прехвърля данните Ви извън рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Също така, ДП РВД може да предостави Вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно изискванията на ДП РВД, в съответствие с приложимото законодателство.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от ДП РВД да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ДП РВД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си към ДП РВД за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните Ви до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ДП РВД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Пълнота, точност и навременност на информацията

Информацията в този Сайт е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването му е изцяло решение на потребителите.. Сайтът може да съдържа препратки към определени закони и разпоредби, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

ДП РВД се разграничава от всякакъв вид отговорност, свързана с грешки, пропуски или непозволена промяна в съдържанието на този Сайт.

Цялото съдържание на Сайта и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на Сайта ни.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

ДП „Ръководство на въздушното движение“, ЕИК 000697179

Седалище и адрес на управление:

бул. „Брюксел“ 1

гр. София 1540

тел.: (02) 937 1111

Интернет страница: www.bulatsa.com

Длъжностно лице по защита на личните данни в ДП „Ръководство на въздушното движение“:

Даниела Василева

ДП „Ръководство на въздушното движение“

бул. „Брюксел“ 1

гр. София 1540

E-mail: daniela.vasileva@bulatsa.com