Стартира изпълнението на проекта NewPENS | ДП РВД
19 Яну
2016

Стартира изпълнението на проекта NewPENS

Ключова среща за развитието на проекта NewPENS бе проведена на 14 януари 2016 г. под домакинството на ЕВРОКОНТРОЛ в гр. Брюксел. NewPENS (Pan-European Network Services) цели осигуряването на комуникациите земя-земя между всички заинтересовани страни в областта на управлението на въздушното движение в Европа, чрез надграждане на  съществуващата инфраструктура. По този начин ще бъдат покрити редица съществуващи и бъдещи изисквания по отношение на комуникациите в тази сфера.

Инициативата е учредена през 2015 г. от 34 организации - доставчици на аеронавигационно обслужване, летища, авиокомпании и военни органи за ОВД, сред които и РВД, чрез подписване на споразумение за съвместни обществени поръчки (Common Procurement Agreement) с ЕВРОКОНТРОЛ. В първата среща на ръководния орган на проекта взеха участие представители на тези организации, като от страна на РВД се включиха Георги Пеев, Генерален директор и Владимир Гочев, Заместник генерален директор по техническата дейност. В хода на срещата бяха избрани председатели на ръководния и изпълнителния орган на проекта. Обсъдени бяха и дейностите на работната група по съвместната обществена поръчка.

Търгът по проекта ще бъде открит през първото тримесечие на 2016 г., като подаването на офертите се предвижда да започне в края на годината. Договорът ще бъде сключен в края на 2017 г., с цел миграцията към новия доставчик да бъде завършена до средата на 2018 г., преди изтичането на стария договор в края на същата година.