Позиция на ДП РВД по повод кацането на два самолета на летище Пловдив на 21.11.2015 г. | ДП РВД
23 Ное
2015

Позиция на ДП РВД по повод кацането на два самолета на летище Пловдив на 21.11.2015 г.

Във връзка с появилите се разнопосочни информации по повод кацането на два самолета на летище Пловдив, поради лошите метеорологични условия на летище София, ДП РВД уточнява следното:

На 21.11.2015 г. метеорологичната обстановка на летище София е усложнена. Преобладава силен южен вятър със скорост от 74 км/ч и пулсации до 118 км/ч. При такава обстановка ръководителите на полети от ДП РВД са предоставили цялата актуална информация на екипажите, необходима им за взимане на решение в конкретната ситуация. Изборът за кацане на резервно летище е изцяло решение на екипажа на самолета. 

Упоменаването на резервно летище е задължителен елемент при попълване на полетните планове от съответната авиокомпания, в случай на невъзможност за кацане на основното летище. В конкретната ситуация на 21. 11. 2015г. двете въздухоплавателни средства са посочили в полетните си планове, като резервно летище Пловдив. ДП РВД не одобрява предварително представените от авиокомпаниите полетни планове, а ги получава за информация и се съобразява с тях.

Обслужването на въздушното движение от страна на ДП РВД е осигурено при спазването на всички изисквания за безопасност. Предоставена е необходимата информация за метеорологичната обстановка и на други летища на територията на страната - Варна и Бургас, където условията са били по-лоши, отколкото тези на летище София. Осъществени са всички необходими координационни действия със заинтересованите страни.

ДП РВД се придържа към ясно определени принципи и процедури за осигуряване на безопасни условия за провеждане на всеки полет и няма отношение към перонното обслужване от какъвто и да било тип. Организацията на тези процеси е в правомощията на летищната администрация.