Намаляват се таксите за аеронавигационно обслужване | ДП РВД
03 Фев
2016

Намаляват се таксите за аеронавигационно обслужване

Правителството измени Наредбата за таксите за използване за аеронавигационно обслужване на 22.68 евро и въведе нов лихвен процент за закъснели плащания, в размер на 10.06% на годишна база. До момента таксата за прелитане във въздушното пространство на страната беше 30.99 евро, а лихвеният процент за просрочено плащане - 10.30%. Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и покриват необходимите средства за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията. Те се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Eвроконтрол) и Европейската комисия. Намаляването на таксите произтича от значителното увеличаване през последните години на трафика над България и схемата за повишаване на ефективността  прилагана от Европейската комисия. Това утвърждава ДП РВД като ключов и конкурентоспособен  фактор в Югоизточна Европа за прилагане на инициативата Единно Европейско небе.

Промените предвиждат и намаление на осреднената такса за аеронавигационно обслужване на летище София от 415,57 лева на 414.41 лева, което е следствие от предприетите мерки за оптимизиране на дейността на ДП РВД на най-голямото летище в страната.

Няма промяна в таксите на останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Промените влизат в сила от 1 януари 2016 година.