ДП РВД кандидатства с проекти по Механизма за Свързване на Европа | ДП РВД
02 Мар
2016

ДП РВД кандидатства с проекти по Механизма за Свързване на Европа

ДП РВД кандидатства с три проекта за финансирането по Кохезионния пакет на Механизма за свързване на Европа (CEF) по линия на приоритет „Единно европейско небе – SESAR”.

Проектът tCAT цели въвеждане на система за оценка комплексността на трафика и работното натоварване на ръководителите на полети (РП), която ще осигури по-ефективното управление на капацитета на въздушното пространство и човешките ресурси на предприятието.

Проектът EATM-CERT ще създаде платформа за събиране, генериране и споделяне на решения за реакция при заплаха за киберсигурността на европейската мрежа за управление на въздушното движение.

Внедряването на нова пан-европейска мрежа за аеронавигационна комуникация с участието на доставчици на аеронавигационно обслужване, летища, авиокомпании, доставчици на метеорологично обслужване и военни органи е в основата на проекта NewPENS network.

Партньори по проектите „EATM-CERT“ и „NewPENS network“ са водещи европейски доставчици на аеронавигационно обслужване и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол).