Членовете на инициативата GATE ONE (GО) засилват оперативното и техническото сътрудничество | ДП РВД
10 Дек
2015

Членовете на инициативата GATE ONE (GО) засилват оперативното и техническото сътрудничество

Изпълнителните директори на инициативата GATE ONE (GO), в която участват ДАНО от 3 действащи функционални блока от въздушно пространство (ФБВП) - (Baltic FAB, Danube FAB и FAB CE) и 2 района за полетна информация извън ЕС (Белград и Скопие), се споразумяха да засилят оперативното и техническото сътрудничество помежду си. Представителите на една от най-големите регионални платформи на ДАНО в Европа се срещнаха на 3 декември в София и потвърдиха активното си участие и намерение за използване на потенциала на GATE ONE за бъдещо сътрудничество между ФБВП.

На срещата бе решено да се стартира общ проект за проучване за синхронизиране внедряването на трансгранично въздушно пространство за свободно планиране на маршрута (FRA) във въздушното пространство, обслужвано от членовете на GO.

„ДАНО от GATE ONE подкрепиха предложената визия, която ще позволи да работим още  по-сплотено за оптимизиране на въздушното пространство и по този начин да предложим най-добрите дългосрочни УВД решения за ползвателите на въздушното пространство“, заяви Мирослав Бартош, председател на  GATE ONE.

Членовете на GO ще продължат работата си в рамките на своите ФБВП и с проектите си за развиване на УВД на национално ниво. Проектът за проучване на FRA на ниво GATE ONE ще се разработва като надстройка на съществуващата работа като регионален проект за FRA. Той ще се изгражда стъпка по стъпка с цел максимално оползотворяване на натрупания опит от подобни регионални инициативи и постигане на общи ползи от разгръщането на SES/SESAR.

Съществен резултат от срещата бе и присъединяването към инициативата GATE  ONE на SMATSA (ДАНО на Сърбия и Черна гора) и M-NAV (ДАНО на Македония).  „Много се радваме да се присъединим към инициативата GATE ONE и да служим като мост между нашия регион и други инициативи. Очакваме да работим за дефрагментирането на въздушното пространство заедно с всички останали членове на платформата.  Нашето въздушно пространство е важен транзитен коридор и ние имаме нужда да изготвим една синхронизирана Оперативна концепция за FRA в близко сътрудничество с нашите съседни ДАНО.  GATE One е  „врата“,  през която можем да влезем в бъдещото Европейско единно небе“,  заявиха представителите на SMATSA и M-NAV.