Център за възстановяване при инциденти в реално време“ | ДП РВД
22 Юли
2019

Център за възстановяване при инциденти в реално време“

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ има инвестиционно намерение за изграждане на обект „Център за възстановяване при инциденти в реално време“ в гр. Божурище, община Божурище, кв. 10, кв. М. Горки, УПИ I – имот, публична държавна собственост, с права за управление на ДП РВД.

Центърът ще е сграда на 3 етажа, с обща РЗП около 1400 кв. м. В него ще има два главни сектора:

  • Център за съхранение на данни, включващ: резервираща автоматизирана система за УВД, резервиране на корпоративните информационни системи и информационни системи предоставящи услуги/информация от страна на ДП РВД на трети страни.
  • Център за ОВД при извънредни събития/инциденти, включващ: възможност за инсталиране на оборудване за контрол на въздушното движение и възможност за инсталиране на оборудване за реализация на функционалност „Отдалечен контрол на летищното движение”.

 

В границите на имота ще се изгради нова инфраструктура около сградата – ел. захранване, комуникационно захранване, пътища, паркинг и ограда.