Кариери | ДП РВД

Кариери

Уважаеми посетители,

ДП РВД поддържа база данни с потенциални кандидати за работа. При проявен интерес от Ваша страна, можете да изпратите актуална автобиография по образец на recruitment@bulatsa.com на вниманието на дирекция "Човешки ресурси".

Дата: 
01/08/2017

ДП „Ръководство на въздушното движение“ обявява постоянен прием на документи за обучение на кандидати за длъжността „Ръководители на полети“, при следните условия:

Дата: 
01/04/2019
Срок: 
25/04/2019

Къде?

В София, сектор „Системи за управление на сградата“

Кои сме ние?

Дата: 
28/03/2019
Срок: 
25/04/2019

Къде?

В София, отдел „Радиочестотни и електро измервания и метрологично осигуряване“

 

Кои сме ние?

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019

 

Къде?

В сектор „Оперативна мрежова инфраструктура“ в Районен център за обслужване на въздушното движение София

Кои сме ние?

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019

 

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение София, сектор „Навигация”

Кои сме ние?

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019

 

Къде?

Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна в сектор „Навигация и МТО техника”

Кои сме ние?

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019

 

Къде?

В сектор „Летищен радиолокационен комплекс“ в Районен/Летищен център за обслужване на въздушното движение – София и Бургас

 

Дата: 
05/03/2019
Срок: 
05/04/2019

 

Къде?

Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна, сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“

 

Дата: 
16/01/2019
Срок: 
08/02/2019

 

Къде?

Централно управление в гр. София, дирекция „Информационни системи“

Кои сме ние?

Дата: 
05/10/2018
Срок: 
02/11/2018

 

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение в гр. София, сектор „Система за управление на сградата“

Дата: 
19/09/2018
Срок: 
12/10/2018

 

Къде?

Районен център за обслужване на въздушното движение в гр. София, сектор „Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации“

Дата: 
12/09/2018
Срок: 
12/10/2018
  • Позиция – Специалист
  • Направление „Техническа дейност“, дирекция „Информационни системи“,