Други възлагания | ДП РВД

Други възлагания

УДЪЛЖЕН СРОК на покана за представяне на оферти за изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната стойност на бракувани активи за продажба чрез стоковата борса
2.47 MB
Покана за представяне на оферти за изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната стойност на бракувани активи за продажба чрез стоковата борса
2.77 MB
Покана за представяне на оферти за транспортиране и последващо третиране на отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
716.85 KB