SESAR 2020 | ДП РВД

SESAR 2020

SESAR 2020

Съвместно предприятие SESAR програма SESAR 2020

Съвместното предприятие SESAR (SESAR JU) е създадено през 2007 г. То е уникално публично-частно партньорство, целящо разработване и усъвършенстване на УВД системите от ново поколение, които да посрещнат увеличаващия се въздушен трафик в съответствие с поставените цели по безопасност, разходна-ефективност и екология. SESAR JU е органът, отговорен за съставянето и поддържането на европейския Генерален план за УВД (European ATM Master Plan), който представлява пътната карта на предвидените технологични промени и нововъведения в областта на УВД. SESAR JU координира всички научно-изследователски дейности в ЕС в областта на УВД, които са обединени в програма SESAR.

Първата програма за изследване и иновации SESAR обхваща периода 2008 - 2016 г. Съветът на ЕС удължи мандата на SESAR JU до 31 декември 2024 г., за да може да продължи работата в нова програма SESAR 2020.

SESAR 2020  ще демонстрира приложимостта на технологичните и оперативните решения, които вече са разработени в рамките на  първата програма, в по-мащабни оперативно-интегрирани среди. В същото време, втората програма, ще приоритизира изследванията и иновациите в редица области като управление на въздушното движение, капацитет на летищата, мрежово обслужване, разпределение на УВД инфраструктура и други.

През 2016 г. беше подновено и членството в SESAR JU. ДП РВД бе поканено да участва в SESAR 2020 като партньор на доставчика на аеронавигационно обслужване на Италия - ENAV SpA и като партньор на италианската индустриална компания Leonardo.

Източник: European Commission, SESAR JU

ДП РВД работи активно с партньори от индустрията и доставчици на аеронавигационно обслужване по предложения за разработване на ново поколение технологични функционалности, които ще бъдат валидирани и демонстрирани чрез програма SESAR 2020. Работата по проекти от програмата – индустриални изследвания и широкомащабни демонстрации (SESAR 2020 IR-VLD WAVE1) - започна в края на 2016 г. по следните проекти:

с Leonardo:

◾PJ03a SUMO - Integrated Surface Management;

◾PJ03b SAFE - Airport Safety Nets;

с ENAV SpA:

◾PJ06 ToBeFREE - Trajectory based Free Routing;

◾PJ10 PROSA - Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management;

◾PJ16 CWP HMI - Controller Working Position/Human Machine Interface - CWP/HMI;

◾PJ18 4DTM - 4D Trajectory Management.

Работата по тези проекти приключи в края на 2019 г.

За да се осигури приемственост и необходимото ниво на зрялост на прототипите по проекти PJ 03a и PJ03b, и PJ10, работата на BULATSA продължава и в Wave 2 на програма SESAR 2020 (SESAR-IR-VLD-WAVE2-09-2019) по следните проекти:

с Leonardo:

◾ PJ.02 W2 Airport airside and runway throughput

с ENAV SpA:

◾ PJ.18 W2 4D Skyways