PJ16 CWP HMI - Controller Working Position/Human Machine Interface - CWP/HMI | ДП РВД

PJ16 CWP HMI - Controller Working Position/Human Machine Interface - CWP/HMI

Статус: 
активен

Име на предложението:

SESAR.IR-VLD.Wave1-19-2015: CWP - HMI

Споразумение за финансиране №: 734141 (H2020-SESAR-2015-2/H2020-SESAR-2015-2)

Времева рамка:

Съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019  

Решение:

PJ.16-03 Работна станция, дефиниране на обслужващ интерфейс и концепция на виртуален център чрез осигуряване на необходимата оперативна експертиза за разработване и валидиране на решението.

Описание на проекта:

Проектът разглежда дефинирането на оперативна среда, в която различни органи за обслужване на въздушното движение, дори и от различни ДАНО, могат да са представени като един орган и да притежават техническа и оперативна съвместимост. Въз основа на концепцията за виртуален център се разглежда и възможността услугите в CWP/HMI да бъдат предоставяни от един или повече доставчици на информационни услуги или потребители.

Цел:

Проектът CWP / HMI (PJ.16) се занимава с оперативните и технически изисквания за работно място на ръководителя на полети (CWP). PJ.16 се състои от две решения, които осигуряват значителни подобрения в CWP, отчитайки техническата, икономическата и потребителската ефективност.

PJ.16-03 се концентрира върху концепцията за виртуални центрове, при което CWP (потребителят на услугата) се отделя от доставчиците на услуги за предаване на данни за УВД (ADSP). Целите на решение PJ.16-03 са:

  • Дефиниране на Виртуалния Център (VC)
  • Дефиниране на услуги
  • Разработване на прототипи
  • Проверка и валидиране

Тези цели са от решаващо значение за функционирането на идеята на Виртуалния Център и за постигането на основните ѝ предимства: намаляване на разходите и гъвкавост, за да се подпомогне балансирано разпределение на натоварването между органите за ОВД.