PJ03b SAFE - Airport Safety Nets | ДП РВД

PJ03b SAFE - Airport Safety Nets

Статус: 
активен

Име на предложението:

SESAR.IR-VLD.Wave1-06-2015 PJ.03b Мрежи за безопасност на летището

Споразумение за финансиране №: 734139 (H2020-SESAR-2015-2/H2020-SESAR-2015-2)

Времева рамка:

Съгласно Многогодишната програма SESAR2020: 2016 – 2019  

Решение:

PJ.03b-01 – Усъвършенствани мрежи за безопасност на летището за РП

Описание на проекта:

Тези предупреждения за нуждите на РП информират за потенциални и съществуващи конфликтни ситуации, неоторизирани навлизания и несъответствия с процедури или с разрешения, дадени от РП, включващи мобилния (и стационарен) трафик на пистите, пътищата за рулиране и в зоните на стоянките, зоните за спиране и порталите, както и неоторизиран и неидентифициран трафик. При всички случаи на РП се изпращат съответните предупреждения.

Цел:

Главната цел на този проект е да подобри нивото на безопасност на летищата с различна оперативна сложност и размер (малки, средни и големи), чрез предоставяне на РП, пилотите и летищните оператори на усъвършенствани функции за подпомагане на безопасността.

В SESAR 1 се предвижда да бъдат доставени три решения на SESAR с ниво на зрялост V3 и ще започнат да се разработват две допълнителни решения на SESAR. Този проект ще се основава на тези резултати от SESAR 1 за определяне и валидиране на четири решения на SESAR, които допълнително намаляват рисковете от инциденти и произшествия на земята, и по-специално рисковете от неоторизирано излизане на пистата и излизане извън пистата при дейности на повърхността на летището.

Дейности:

За ДАНО е задължение да направи движението по работната площ на летището безопасно и ефективно, особено когато се работи с трафик с висока плътност. В този контекст, летищата се превръщат в ключов елемент в мрежата на въздушното движение, за да подкрепят тенденцията за увеличаване на трафика чрез нови концепции, резултат от научни изследвания и иновации (R&I), които са в състояние да се справят с предстоящите предизвикателства, ограничаващи дейностите на летищата.

Проектите на SESAR (#SESAR) R&I PJ03a и PJ03b подпомагат ДАНО чрез фокусиране върху тези нови предизвикателства и дефиниране на нови концепции и функционалности, които подпомагат РП да изпълняват своите ежедневни задачи.

ДП РВД е част от тези проекти, работейки в международен екип с фирмата LEONARDO, за да сподели своите виждания и ноу-хау за по-доброто дефиниране на тези функционалности и да подпомогне валидирането на PJ03a/PJ03b чрез симулация в реално време в софийския център.

РП от ДП РВД участват в дейностите по валидиране, подпомагани от Индустриално базирана платформа (IBP) на A-SMGCS на LEONARDO, инсталирана в помещенията на РЦ за ОВД София, с цел да се разгледат и демонстрират следните аспекти:

  • Усъвършенствано автоматично подпомагане на РП за Планиране и задаване на маршрути за движение по работната площ на летището;
  • Подобрена ситуационна осведоменост на РП и водачите на превозни средства чрез споделяне на маршрути и разрешения през линии за предаване на данни;
  • Повишено ниво на безопасност, осигурено от подобрен инструмент за РП за подпомагане на безопасността на летищата;
  • Оценка на показателите за човешка ефективност при използването на тези нови функционалности.

Последната сесия на тези валидации ще бъде проведена през септември и ще бъде планиран ден на отворените врати за иновации с цел споделяне на постигнатите резултати с по-широката общност на заинтересованите страни. Ще ви информираме за събитието.