NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS | ДП РВД

NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS

Статус: 
активен

Проект: NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS – Part B – Cohesion Call

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европа

Идентификационен номер на проекта: 2015_174_AF5

Координатор на проекта: Eurocontrol

Партньори:

Обхватът на внедряване зависи от координираната работа на 19-те партньора по проекта - Eurocontrol като Управител на Мрежата и MUAC, AUSTROCONTROL (Austria), Avinor Flysikring AS (Norway), DSNA (Франция), ENAIRE (Испания), FINAVIA (Финалндия), IAA (Ирландия), LFV (Швеция), LVNL (Холандия), MNAV (Македония), NATS (Обединеното кралство), NAVAIR (Дания), SMATSA (Сърбия и Черна гора), NAV Portugal (Португалия), Aéroports de Paris (Франция), Belgocontrol (Белгия), SLOVENIA CONTROL (Словения), ДП РВД ROMATSA (Румъния).

Продължителност на проекта: 2016 - 2019

Обща стойност на проекта: 202 600 EUR 

Цел:

Проектът NewPENS е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 716/2014 и Програмата за разгръщане на SESAR и има за цел съвместна доставка и внедряване на нова пан-европейска мрежа за аеронавигационни комуникации (NewPENS network) с участието на ДАНО, летища, авиокомпании, доставчици на метеорологично обслужване и военни органи, която представлява IP базирана мрежа за осъществяване на комуникации земя-земя. Новата мрежа ще замени съществуващата PENS и ще подпомогне целия обмен на информация в рамките на интегрираното на системно ниво управление на информацията (SWIM, за да се превърне в единствена по рода си мрежа за УВД в Европейския и Северноатлантическия регион на ИКАО. Като резултат се очаква наличност на NewPENS и мигриране на сегашните потребители на PENS към NewPENS преди изтичане на съществуващия договор за PENS (до края на 2020 г.).

Дейности:

  • Принос към изграждането и свързването към инфраструктурата и съответните услуги;
  • Дейности по свързването към новата мрежа;
  • Миграция на комуникацията на системите към NewPENS мрежата;
  • Консултации със заинтересованите страни.