NASCIO – Навигационни концепции на SESAR, включващи авиационни оператори | ДП РВД

NASCIO – Навигационни концепции на SESAR, включващи авиационни оператори

Статус: 
приключен

NASCIO е проект за навигационни концепции на SESAR, включващи авиационни оператори. Целта на NASCIO е координираното обединяване на действащи инициативи в различни изследователски и технологични рамкови програми за разработването на нови съвременни навигационни концепции, дефинирани в рамките на технологичния стълб на инициативата на ЕК за Единно европейско небе - SESAR.

Проектът NASCIO е фокусиран върху представянето на новите навигационни спецификации, описани в новия Performance-based navigation (PBN) наръчник, чрез осем сценария, включващи всички ключови участници в усъвършенстваната УВД верига за добавена стойност: ДАНО, ГД ГВА, авиационни оператори (корпоративни, регионални, търговски) и видове въздухоплавателни средства (ВС) - роторни или с неподвижни криле.

В този смисъл си струва да се спомене, че дейността NASCIO е напълно в съответствие със Системата за управление на въздушното движение на SESAR. По-специално, проектът NASCIO разглежда дейности, свързани със следните теми:

  • Сателитно-базирана навигация: всички дейности в рамките на проекта NASCIO са предложени с оглед да се демонстрират ползите от навигацията, базирана върху GNSS, на широката публика.
  • Процедури за подход с вертикално насочване: повечето дейности на проекта NASCIO са посветени на демонстрирането или дори на оперативното внедряване на новите APV SBAS процедури. Целта е основно да се демонстрират предимствата на APV процедури в областта на роторните ВС (с помощта на т.нар. RNAV PinS процедури), успоредно с използването на процедурата за операции за ВС с неподвижни криле.
  • Оптимизирани RNP: има една дейност в NASCIO, която е напълно в съответствие с демонстрирането на RNP концепцията. В частност, намерението е за разширяване на съществуващите понастоящем най-перспективни процедури към роторните ВС: RNP-AR. Целта е да се извърши облитане по ограничен сценарий, извличайки ползи от някои материали и концепции, разработени в рамките на различни европейски проекти.
  • Подобрена ситуационна ориентация: влиянието на прилагането на APV процедурите категорично подобрява ситуационната ориентация на пилотите. В частност, инцидентите като сблъскване със земята на изправен самолет (CFIT), появяващи се в редица фатални катастрофи в общата авиация (вкл. роторни ВС) през последните десет години, може да бъдат редуцирани.
  • Подобрено гъвкаво използване на въздушното пространство: Новите GNSS технологии предлагат редица преимущества за роторните ВС и в близко време се очаква широко прилагане на нови IFR процедури, посветени само на роторните ВС. В резултат, невъвеждането на полети на роторни ВС в IFR в натоварените летища е сериозен пропуск, който трябва да бъде попълнен. Проектът NASCIO включва дейност, насочена към тестване на едновременни, непрепятстващи си операции между хеликоптери и самолети на летището в Барселона.

За всеки сценарий е определено различно място за реализация, използвайки различна среда с различен статус на EGNOS SIS покритие (Западна Европа, Източна Европа и Северна Африка).

http://nascio.pildo.com/