Координация на ДАНО в рамките на IDSG: Разгръщане на SESAR | ДП РВД

Координация на ДАНО в рамките на IDSG: Разгръщане на SESAR

Статус: 
приключен

Проектът „Координация на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) в рамките на Ръководната група за временно разгръщане (IDSG)“ беше изпълнен в периода 2012 – 2014 г. и имаше решаваща роля за ранното разгръщане на технологичния стълб на инициативата на Европейската комисия (ЕК) за Единно европейско небе (ЕЕН) - SESAR. Целта на SESAR е да гарантира, че европейското въздушно пространство се контролира още по-безопасно и ефективно, с минимални закъснения, с по-малко вредни емисии, с намалени разходи и по-голяма производителност, чрез развитие и внедряване на нови технологии.

Групата IDSG беше създадена, за да ръководи първоначалното внедряване на основните разработки на SESAR, реализиращи ползи за въздушния транспорт и ползвателите на възможно най-ранен етап. Тя изигра важна роля за улесняване преминаването от фазата на разработки към фазата на разгръщане на SESAR, като своеобразен тест преди създаването на постоянния Управител на разгръщането – SESAR Deployment manager.

Координацията на ДАНО в рамките на IDSG имаше за цел да подпомогне своевременното и координирано разгръщане на дейностите по УВД в Европа, и в частност на тези, които изискват синхронизиране на ниво Мрежа за УВД, чрез междинна програма за разгръщане на SESAR, докладване на напредъка по нейното изпълнение, анализ на рисковете и предложения за последващи корективни действия.

Източник: http://www.ansp-sesardeployment.eu/