Deploy SWIM Governance | ДП РВД

Deploy SWIM Governance

Статус: 
активен

Проект: Deploy SWIM Governance

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европа

Идентификационен номер на проекта: 2016_141_AF5

Координатор на проекта: Република Франция – Министерство на околната среда, енергетиката и водите, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (DGAC), доставчика на аеронавигационно обслужване – DSNA.

Партньори:

Société Air France, Austrian Airlines AG, Austro Control, Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung (Austro Control GmbH), ДП РВД, Københavns Lufthavne A/S, Deutsche Lufthansa AG, DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Entidad Pública Empresarial ENAIRE, ENAV S.p.A, GIE EUMETNET, Eurocontrol, Finavia Corporation, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Министерство на отбраната на Рвпублика Франция – DGA, HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Pte.Ltd.Co., Luftfartsverket (LFV), Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (LPS SR), Flughafen München GmbH, NATS (En Route) plc; Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E.P.E., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA - Polish Air Navigation Services Agency)

Продължителност на проекта: 2017 - 2019

Общата стойност на проекта: 26 920 EUR

Цел:

Проектът SWIM Governance  е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 716/2014 и Програмата за разгръщане на SESAR и има за цел определяне на стандарти и внедряване в експлоатация на система за администриране на Управлението на информацията за цялата система (System Wide Information Management - SWIM). Администрирането на SWIM засяга всички роли и взаимодействия в системите за УВД. Управлението на информационните потоци изисква разработка на политики, свързани с достъпа и употребата на разпространяваната информация. Нужно е съставянето на правила, роли и отговорности за всички участници, като се има предвид важния характер на споделяната информация. Тези правила ще включват определяне и синхронизиране на отговорности, права и задължения на притежателите и ползвателите на съответните данни, разменяни в средата, осигурена от SWIM. Проектът има за цел определяне и изпълнение на структура за управлението на ресурсите, използвани в SWIM.

Дейности:

Дейностите по проекта включват:

  • Първоначални организационни дейности – преглед и надграждане на нормативна и финансова рамка;
  • Разработване на SWIM стандарти, основни документи, насочващи материали,  координация на общи компоненти, жизнен цикъл на SWIM услугата;
  • Установяване на SWIM политики, процеси и функции;
  • Предоставяне на набор от инструменти и насоки, които да подпомогнат участниците в разгръщането на SWIM (доставчици на услуги, доставчици на информация, ИТ специалисти и др.).
  • Разработване на общи изисквания за сигурност.