Datalink Path II Project | ДП РВД

Datalink Path II Project

Статус: 
активен

Проект: DLS Implementation Project - Path 2

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европa

Идентификационен номер на проекта: 2016_159_AF6

Координатор на проекта: ENAV S.p.A

Партньори:

Arinc incorporated, Austro Control GmbH, ДП РВД, Croatia Control Ltd., Департамент по Гражданска авиация към Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на Република Кипър (DCAC), Deutsche Lufthansa AG, DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Република Франция – Министерство на околната среда, енергетиката и водите, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (DGAC), доставчика на аеронавигационно обслужване – DSNA, “Latvijas gaisa satiksme” SJSC (LGS), Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (EANS – доставчик на аеронавигационно обслужване на Естония), Entidad Pública Empresarial ENAIRE, Европейски доставчик на сателитни услуги (European Satellite Services Provider (ESSP), Eurocontrol, Finavia Corporation, HungaroControl, Luftfartsverket (LFV), “Latvijas gaisa satiksme” SJSC (LGS), Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (LPS SR), Malta Air Traffic Services (MATS), NATS (En Route) plc, Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E.P.E., “Oro navigacija”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA - Polish Air Navigation Services Agency), RYANAIR DAC, SITA Information Networking Computing BV, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (TAP Portugal).

Продължителност на проекта: 2017 - 2020

Общата стойност на проекта: 58728 EUR

Цел:

Проектът Datalink Path II е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 716/2014 и Програмата за разгръщане на SESAR. В резултат на проведено проучване (VDL Mode 2 Measurement, Analysis and Simulation Campaign – ELSA Consortium Study), зададено от ЕК към SJU, относно изследване и анализ на множеството проблеми пред внедряване на DLS (услуги за линия по предаване на данни въздух-земя) на европейско ниво, Управителят по разгръщане на SESAR (SDM) утвърждава План за възстановяване на DLS (Data Link Services Recovery Plan). Този план възприема препоръките от проучването на консорциума ELSA и указва необходимост от преминаване на сегашния модел за използване на DLS (Модел А) посредством един от междинните модели на DLS (B или C) към целевия модел на DLS (Модел D). Целевият еволюционен Модел D се характеризира с използването на централна много-честотна мрежа за обмен на данни, резервирана честота за КВД съобщения и отделни идентификатори за всяка честота (Ground station identifier frequency - GSIF), указани във VDL мрежата. 

Дейности:

  • Разгръщане на основата от резултатите от проучването на ELSA консорциум (Enhanced Large Scale ATN Deployment) или “VDL Mode 2 Measurement, Analysis and Simulation Campaign”), разработена за Съвместното предприятие на SESAR (SESAR Joint Undertaking), за проучване на ефективността на Модел D (или целево решение).
  • Дефиниране на технически параметри или архитектура;
  • Изготвяне на бизнес план за целевото решение, от техническа гледна точка и от гледна точка на предоставяните услуги;
  • Координация с DLS IP Path I;
  • Дефиниране на общо европейско управление на DLS.

Партньорите по проекта имат различни роли на участие в различните дейности. В дейностите, в които ДП РВД участва, има ролята на рецензент (reviewer). Ролята на наблюдателя се състои в предоставянето на информация и обратна връзка относно резултатите от дейностите, въз основа на компетентността и натрупания опит.