Creating Local Security Operations Center (SOC) | ДП РВД

Creating Local Security Operations Center (SOC)

Статус: 
активен

Проект: Creating Local Security Operations Centre

Финансираща програма: Механизъм за свързване на Европa

Идентификационен номер на проекта: 2016_062_AF5

Координатор на проекта: ДП РВД

Партньори: Не е приложимо

Продължителност на проекта:  2016 – 2019

Общата стойност на проекта: 1 068 190 EUR

Цел:

Проектът Creating Local Security Operations Centre е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 716/2014 и Програмата за разгръщане на SESAR и предвижда изграждане на платформа за мониторинг, анализ и контрол на системни журнали, мрежови трафик, системни файлове и управление на инциденти, свързани с информационната сигурност. Платформата ще е цялостно решение, предоставящо надеждна защита на информационната инфраструктура на ДП РВД срещу конвенционални и неконвенционални кибер-заплахи.

Дейности:

Дейностите по проекта се състоят в изграждането на платформа, която да предостави надеждна защита на цялостната ИТ инфраструктура на ДП РВД срещу конвенционални и неконвенционални кибер заплахи. Решението ще бъде с разпределена архитектура, позволяваща защита на инфраструктурата в 5-те географски локации на предприятието – Централно управление в София и 4 центъра за ОВД във Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица.

Изграждането на платформата включва доставка, конфигуриране и инсталиране на хардуер, софтуер, обучение на специалисти и разработване на процедури. В рамките на проекта, в инфраструктурата на ДП РВД ще бъдат интегрирани устройства за сигурност (решения за информационна сигурност и управление на събития (SIEM), за защита на крайни устройства, събиране на мрежови трафик и логове от съществуващи системи и др.).