Система за мониторинг, запис и статус на GNSS сигнали | ДП РВД

Система за мониторинг, запис и статус на GNSS сигнали

В ход е проект за внедряване на система за мониторинг, запис и статус на сигнали, излъчвани от спътникови навигационни системи (GNSS), използвани за въздушна навигация в делегираното въздушно пространство на Република България.  Системата за запис, мониторинг и статус на GNSS ще извършва запис на приетите спътникови навигационни сигнали в няколко точки на страната, анализ и сигнализация за статуса на съответната GNSS.

Инсталирането и въвеждането в експлоатация на тази система ще даде възможност да се изпълнят изискванията на ICAO при прилагане на различни процедури за полети и в частност -подходи за кацане като RNP APCH, APV-SBAS и др. На фона на нарастващия въздушен трафик, това ще позволи по-гъвкавото и безопасно използване въздушното пространство.