Нови системи за гласови комуникации – VCS | ДП РВД

Нови системи за гласови комуникации – VCS

В периода 2013-2014 г. доставчиците на аеронавигационно обслужване на България и Румъния - ДП РВД и ROMATSA, проведоха съвместна процедура за доставка на нови системи за гласови комуникации – VCS (Voice communication system) в рамките на функционалния блок въздушно пространство DANUBE FAB. Ползите от провеждането на съвместната процедура са свързани с постигане на пълна оперативна съвместимост при предоставяне на комуникационни услуги „въздух-земя“ и „земя-земя“, както и хармонизиране на системите за комуникации, навигация и обзор (КНО) в DANUBE FAB.

Системите за оперативни гласови комуникации осигуряват гласова връзка „въздух–земя“ и „земя–земя“ на ръководителите на полети с обслужваните въздухоплавателни средства и с други ръководители на полети и са пряко свързани с осигуряване безопасността на полетите.

Системите позволяват осъществяване на VoIP (Voice Over IP) комуникации със съседни центрове и с въздухоплавателните средства. Производителят на оборудването – австрийската фирма Frequentis, e с доказани възможности и опит в производството на подобни системи, гарантиращи надеждни и качествени гласови комуникации.

Новите системи са въведени в реална експлоатация през 2015 година в центровете за обслужване на въздушното движение (ОВД) на ДП РВД в София, Варна и Бургас.

През 2016 година е проведена процедура за доставка и инсталация на резервираща система за оперативни гласови комуникации (EBS-VCS) в Районния център (РЦ) за ОВД София. Резервиращата система е въведена в редовна експлоатация през месец май 2016 година.

Системата е аналогична на основната система за гласови комуникации в РЦ за ОВД София, като по този начин се гарантира еднакъв интерфейс човек-машина за улеснение на ръководителите на полети.