Нова централизирана система за запис и възпроизвеждане на гласова и цифрова информация | ДП РВД

Нова централизирана система за запис и възпроизвеждане на гласова и цифрова информация

През 2014 г. в центровете за обслужване на въздушното движение (ОВД) на ДП РВД беше въведена в реална експлоатация нова централизирана система за запис и възпроизвеждане на гласова и цифрова информация – RICOCHET.

RICOCHET осигурява техническа възможност за запис и възпроизвеждане на всички комуникационни канали, свързани с оперативната дейност, осигуряваща обслужване на въздушното движение и поддържа запис на всички видове аудио формати: аналогов, цифров и VoIP, без ограничение на броя на записваните канали. Системата осигурява непрекъснат запис 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Наличието на такава система в центровете, осигуряващи аеронавигационно обслужване (АНО) е регламентирано от Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Системата, въведена в експлоатация в ДП РВД има необходимия капацитет да съхранява информацията,  посочена в изискванията на ICAO.

Отделните центрове са оборудвани с подсистеми за възпроизвеждане, чиято основна функция е разследване на авиационни събития, както и пресъздаване на действията на ръководителите на полети (РП) с цел анализ при възникване на особени ситуации. Това е пряко свързано с осигуряването на безопасността и предоставянето на качествено аеронавигационно обслужване, поради което е от съществено значение избраното оборудване да бъде от висок клас.

RICOCHET е дело на норвежката компания JOTRON AS. Със своята над 45-годишна практика на международния пазар фирмата е безспорен лидер в областта на синхронния запис и възпроизвеждане в центровете за управление на въздушното движение.

Очакваният срок на експлоатационна годност на софтуера на системата е над 15 г., през който няма да бъдат направени значителни разходи за хардуерната й модернизация.