Модернизация на навигационни системи VOR/DME | ДП РВД

Модернизация на навигационни системи VOR/DME

В процес на изпълнение е проект за модернизация на навигационни системи DVOR/DME (Doppler VHF Omnidirectional Range/Distance Measuring Equipment), които са разположени на територията на международните летища в страната, както и на други ключови позиции. Те се използват за аеронавигационно осигуряване на въздухоплавателните средства в зоната на летищата, както и на въздухоплавателни средства по маршрут.

Далекомерните съоръжения (DME) участват също в навигационна DME-DME инфраструктура, използвана за целите на зоналната навигация.

С модернизацията на тези системи ще се подобри точността и непрекъснатостта на излъчваните навигационни сигнали, като по този начин ще се повиши степента на безопасност на полетите в делегираното въздушно пространство на Република България при наличие на нарастващ въздушен трафик.