МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИ СИСТЕМИ ЗА КАЦАНЕ ILS/DME 22 „IBG” И ILS/DME 09 „IWN“ CAT I ПРИ ЛЦ ЗА ОВД БУРГАС И ВАРНА | ДП РВД

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИ СИСТЕМИ ЗА КАЦАНЕ ILS/DME 22 „IBG” И ILS/DME 09 „IWN“ CAT I ПРИ ЛЦ ЗА ОВД БУРГАС И ВАРНА

Статус: 
активен

Инструменталните системи за кацане (ILS) при ЛЦ за ОВД Варна и Бургас са предназначени да осигурят на екипажа на въздухоплавателно средство, подхождащо за кацане на писта за излитане и кацане (ПИК) 09 на летище Варна и ПИК 22 на летище Бургас в условията на CAT I на ICAO, необходимата навигационна информация относно курс, ъгъл на снижаване и разстояние до прага на ПИК.

В периода 2017-2018 г. е реализиран проект за модернизация на двете инструментални системи на международните морски летища Варна и Бургас. В обхвата на проекта за модернизация влизат: доставка и подмяна на радиочестотното оборудване на курсов предавател (LOC), доставка и подмяна на радиочестотното оборудване на глисаден предавател (GP) поради изтичащ експлоатационен ресурс, както и доставка на ново далекомерно съоръжение (DME) с ниска мощност, като подсистема на ILS. Доставката на DME замества използваните досега маркерни предаватели (MM, OM).

След модернизацията, инструменталните системи за кацане ILS/DME 09 „IWN“ и ILS/DME 22 “IBG” CAT I при ЛЦ за ОВД Варна и Бургас се състоят от курсов предавател LOC 421, глисаден предавател GP 422 и далекомерна система DME 415RPM, произведени и интегрирани от Thales Italia S.p.A.

Курсовият предавател модел 421 предоставя информация за курса на ВС, подхождащо за кацане на ПИК, спрямо оста на ПИК. Глисадният предавател модел 422 предоставя информация за позицията на ВС спрямо наклонената равнина с номинален глисаден ъгъл на снижение към точката на опиране на ПИК. Номиналната стойност на ъгъла на снижение е 3 градуса. Далекомерната система модел DME 415RPM предоставя информация за разстоянието на ВС спрямо наземна референтна точка. При DME, част от система ILS, референтната точка е точката на опиране на ПИК, или прага на ПИК  - в случая, представен на графиката по-долу е прагът на ПИК.

След извършената модернизация, двете инструментални системи за кацане ILS/DME 22 „IBG”, ILS/DME 09 „IWN“ Cat I  при ЛЦ за ОВД Варна и Бургас са въведени в експлоатация през първото полугодие на 2018 г.