Модернизация на Автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София | ДП РВД

Модернизация на Автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София

Автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София е предназначена да измерва, обработва, визуализира, разпространява и осигурява метеорологична информация, представителна за района на летище София, за нуждите на екипажите на въздухоплавателните средства (ВС) излитащи и кацащи от/на летище София, органите за ОВД, летищните метеорологични служби и авиационните оператори.

В периода 2017-2018 г. успешно е реализиран проект за модернизация на автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС) при РЦ за ОВД София, като през първото полугодие на 2018 г. системата е въведена в експлоатация. В обхвата на проекта за модернизация влизат:  подмяна на част от сензорите с нови сензори – актуален модел на скетерметър и автоматична МТО станция, предлагани от фирма VAISALA, както и подмяна на софтуера на АМНС заедно със сървърите, поради изтичащ експлоатационен ресурс. Новата версия на софтуера на АМНС позволява докладване на вертикалната видимост и долната граница на облачността през 15ft. Тези дейности повишават точността за измерване и докладване на долната граница на облачността, или вертикалната видимост, което от своя страна допринася до повишаване на безопасността на полетите в района на летище София в условията на ниска видимост.