Инвестиционни проекти

Начало / Дейности / Проекти / Инвестиционни проекти / ДП РВД Въвежда усъвършенствана система за ръководство и управление на наземното движение (A-SMGCS)

Предстои въвеждането в реална експлоатация на нова, усъвършенствана Система за ръководство и управление на наземното движение (Advanced-Surface Movement Guidance and Control System – A-SMGCS) с функции за обзор и контрол на въздухоплавателните средства,  както и на превозни средства по маневрената площ на летището.

Новата система ще осигури безопасен и експедитивен трафик при всякакви метеорологични условия на летище София, като същевременно ще се повишават и нивата на безопасност, независимо от увеличаването на интензивността на полетите.

Усъвършенствана система за ръководство и управление на наземното движение (A-SMGCS) ще предостави възможност на ръководителите на полети навременно да откриват потенциални конфликти, което от своя страна ще повиши степента на безопасност на полетите на летище София.