Полетно информационно обслужване | ДП РВД

Полетно информационно обслужване

  • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за полетно информационно обслужване на полетите
  • Oпреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение FIS
  • Теоретичен курс за обучение на кандидати за получаване на разрешение AFIS към свидетелството за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и към свидетелството за правоспособност на РП
  • Oпреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение AFIS