Първоначално обучение | ДП РВД

Първоначално обучение

Основно обучение

  • Основно обучение за ученик ръководител на полети 

Курсове за придобиване на квалификационен клас

  • Курс за придобиване на квалификационен клас ADI с разрешение TWR
  • Курс за придобиване на квалификационен клас APS
  • Курс за придобиване на квалификационен клас ACS
  • Курс за придобиване на квалификационен клас APP