Първоначално обучение | ДП РВД

Първоначално обучение

Основно обучение

  • Основно обучение за ученик ръководител на полети 

Курсове за придобиване на квалификация

  • Първоначално обучение - модулен курс за придобиване на квалификационен клас ADI с разрешение TWR/GMS
  • Първоначално обучение - модулен курс за придобиване на квалификационен клас APS
  • Първоначално обучение - модулен курс за придобиване на квалификационен клас ACS