Опреснителни курсове | ДП РВД

Опреснителни курсове

  • Опреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение ASM;
  • Oпреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение ATFM;
  • Oпреснителен курс за притежатели на валидно свидетелство за правоспособност на координатор по УВД (CATM) и притежателите на свидетелство за правоспособност на РП с вписано разрешение SAR;
  • Oпреснителен курс на летищен персонал за предотвратяване нарушаването на защитената зона на пистата за излитане и кацане (ПИК);
  • Опреснителен курс за метеорологични наблюдения.