Метеорологични курсове | ДП РВД

Метеорологични курсове

  • Курс за метеорологични наблюдения;
  • Опреснителен курс за метеорологични наблюдения;
  • Спътникови методи и технологии за оперативни прогнози и предупреждения. Сравнение и анализ на изображения между радарни и сателитни снимки;
  • Методи и технологии за оперативни метеорологични прогнози и предупреждения с използване на радарни изображения в авиацията.