Курсове за ИТП | ДП РВД

Курсове за ИТП

 • Курс за базово обучение на инженерно-технически персонал
 • Kурс за придобиване на разрешение за инструктор от инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на средствата за УВД
 • Курс за първоначално обучение на инженерно-технически персонал - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" - комуникации
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А1" - СИСТЕМИ ЗА ОПЕРАТИВНА ГЛАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А2" - УКВ РАДИОВРЪЗКА „ВЪЗДУХ - ЗЕМЯ"
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А3" - ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А4" - ЦИФРОВИ МРЕЖИ И ПРОТОКОЛИ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А5" - Аеронавигационна фиксирана телекомуникационна мрежа - АФТН
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А6" - САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А7" - СИСТЕМИ ЗА ЗАПИС И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ГЛАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „А" с подквалификационен клас „А8" - РАДИОРЕЛЕЙНИ ЛИНИИ
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал с квалификационeн клас „А" - комуникации    
 • Курс за първоначално обучение на инженерно-технически персонал с квалификационен клас „B" - НАВИГАЦИЯ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „B" с подквалификационен клас „B1" - СИСТЕМИ ЗА ТРАСОВА НАВИГАЦИЯ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „B" с подквалификационен клас „B2" - СИСТЕМИ ЗА ТОЧЕН ПОДХОД И КАЦАНЕ
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал с квалификационeн клас „В" - навигация
 • Курс за първоначално обучение на инженерно-технически персонал с квалификационен клас „C"
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „C" с подквалификационен клас „C1" - ПЪРВИЧЕН РАДИОЛОКАТОР
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „C" с подквалификационен клас „C2" - МЕТЕОРОЛОГИЧЕН РАДИОЛОКАТОР
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „C" с подквалификационен клас „C3" -РАДИОЛОКАТОР ЗА НАЗЕМНО ДВИЖЕНИЕ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „C" с подквалификационен клас „C4" - ВТОРИЧЕН РАДИОЛОКАТОР
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал с квалификационeн клас "С" - радиолокационен обзор
 • Курс за първоначално обучение на инженерно-технически персонал - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „D"
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „D" с подквалификационен клас „D7" - АЕРОНАВИГАЦИОННИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал с квалификационeн клас "D" - системи за обработка на данни    
 • Курс за първоначално обучение на инженерно-технически персонал с квалификационен клас „E" - АЕРОНАВИГАЦИОННО МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „E" - АЕРОНАВИГАЦИОННО МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал с квалификационeн клас „E" - АЕРОНАВИГАЦИОННО МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ 
 • Курс за първоначално обучение на инженерно-технически персонал с квалификационен клас „F" - СВЕТОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА(AGL)
 • Курс за обучение на инженерно-технически персонал за система/съоръжение - квалификационен курс за придобиване на квалификационен клас „F" - СВЕТОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА(AGL)
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал квалификационeн клас „F" - СВЕТОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
 • Опреснителен курс за инженерно-технически персонал с квалификационeн клас "S" - АВИОИНЖЕНЕР - РЪКОВОДИТЕЛ СМЯНА