Допълнителни курсове | ДП РВД

Допълнителни курсове

  • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за планиране и разпределение на въздушното пространство;
  • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за организация на потоците въздушно движение;
  • Теоретичен курс за придобиване на свидетелство за правоспособност за асистент - координатор на полетите с разрешение (FDAL);
  • Теоретичен курс за придобиване на разрешително за търсене и спасяване;
  • Теоретичен курс за провеждане на подготовка на инструктори-бордни оператори INS (FO);
  • Обучение по комуникация земя-борд HEADSET;
  • Обучение на летищен персонал за предотвратяване нарушаването на защитената зона на пистата за излитане и кацане (ПИК)   
  • Kурс на ръководители на полети за оценяващи и проверяващи
  • Курс за обучение по комуникация за контрол на наземното движение