Авиационен английски и авиационна фразеология | ДП РВД

Авиационен английски и авиационна фразеология

  • Курс за обучение по английски език в гражданското въздухоплаване - модулен курс;
  • Курс за обучение по радиотелефонна фразеология - модулен курс;