Изпит по английски език за авиационен персонал | ДП РВД

Изпит по английски език за авиационен персонал

С цел ограничаване на разпространението на Коронавирус 2019-nCov, ДП РВД временно преустановява приемането на заявления за провеждане на изпит по авиационен английски език ТЕА.

Авиационният учебен център (АУЦ) на ДП РВД провежда изпити за оценяване на нивото на владеене на английски език в съответствие с изискванията за владеене на езикова квалификация на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. на МТИТС за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал.

За определяне на нивото на владеене на английски език се провежда изпит, като се използва Test of English for Aviation (T.E.A.), продукт на Mayflower College, UK.

Оценяването и издаването на сертификати се извършва от Mayflower College, UK, съгласно подписан двустранен договор.

 

Новата, усъвършенствана версия 5.0 на теста за професионално владеене на английски език за авиационни специалисти – ТЕА, използван от Авиационния учебен център на ДП РВД, влиза в сила от 1 октомври 2018 г.

Посетете http://www.tea-test.com, където са публикувани примери от новия модул Част 2. Проверете как се справяте с новите записи и помощната карта.

По-долу може да откриете актуализирана версия на Разясненията за кандидатите,  които съответстват на новия формат на теста.

Актуализирано Ръководство за кандидати и преподаватели е налично тук.

Тъй като Част 2 е променена, настойчиво препоръчваме на кандидатите да се подготвят, използвайки материалите тук.

 

За въпроси и информация относно изпита ТЕА, провеждан в АУЦ на ДП РВД:

Борислава Сарафова

+359 2 937 12 95

Мариета Фердинандова

+359 2 937 16 64 

Гриша Миланов

+359 2 937 12 33

Разяснения за кандидатите относно последна версия 5.0 на изпит TEA
497.51 KB
Заявление за допуск до изпит на кандидати, които не са служители на ДП РВД
333.58 KB
Заявление за допуск до изпит за служители на ДП РВД
185.7 KB
Регистрационна форма
1.08 MB
Наръчник за провеждане на изпити от орган за оценка на владеенето на език към организация за обучение
396.69 KB