Дейности

Начало / Дейности / Авиационен учебен център

Авиационен учебен център

Авиационният учебен център (АУЦ) е част от организацията за обучение на ДП РВД, сертифицирана за обучение на ръководители на полети на основание Регламент (ЕО) № 216/2008 г. на Европейския парламент и Съвета и Регламент (ЕС) № 2015/340 на Комисията. Обучението в Авиационния учебен център се провежда в курсове по одобрени от ГД „Гражданска Въздухоплавателна Администрация“ учебни планове и програми.

Авиационният учебен център притежава валиден сертификат за професионално обучение на авиационни специалисти, издаден съгласно изискванията на Наредба № 27 за авиационните учебни центрове на министерството на транспорта и съобщенията.

АУЦ на ДП РВД организира и провежда курсове за обучение по английски и български език за нуждите на въздухоплаването, включително и курс за радио-телефонна фразеология (РТФ) на лица от авиационния персонал за постигане на ниво на владеене на език, отговарящо на изискванията, указани в Регламент (ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС) № 340/2015 и Документ 9835 на ИКАО.

За допълнителна информация относно организацията и провеждането на курсовете по английски и български език можете да се свържете с Димитър Чунчуков, ръководител на сектор АУЦ на ДП РВД, e-mail: dimitar.chunchukov@bulatsa.com, тел: +359 2 937 12 90