Управление на въздушното пространство (УВП) | ДП РВД

Управление на въздушното пространство (УВП)

Управление на въздушното пространство (УВП) се извършва на три нива - Стратегическо, Предтактическо и Тактическо.

На стратегическо ниво се извършва дизайна и се определят структурите от въздушно пространство (ВП) с цел максимално ефективното му използване. Дейностите на стратегическо ниво включват дизайн на:

  • структурите на въздушното пространство (зони и райони на летищата, сектори и секторни конфигурации за обслужване по маршрута, предложение за класификация на ВП и др.);
  • процедурите за излитане/кацане, отлитане/долитане от/към летищата;
  • въздушните трасета;
  • райони и зони, в които се ограничава въздухоплаването;
  • определяне на ограничения и условия за използване на трасовата мрежа.

На предтактическо ниво се извършва планирането и разпределението на вече определените структури от въздушното пространство, в съответствие с нуждите на ползвателите и приоритетите, определени на стратегическо ниво.

На тактическо ниво се извършва динамично управление на структурите от въздушното пространство във времето и пространството между различните категории ползватели на основата на изготвения план (ПИВП) на предтактическо ниво.

Управлението на въздушното пространство се осъществява на международно и национално ниво, чрез участие в регулярни работни срещи, организирани по инициатива на ИКАО, Евроконтрол, Гражданска въздухоплавателна администрация (ГД ГВА) или авиационните оператори. На базата на решенията от тези срещи, отдел УВП разработва проекти за промени в организацията на въздушното пространство на Република България, които ДП РВД предоставя на ГД ГВА за утвърждаване и за въвеждане на национално ниво. Проектите за промени се подготвят в съответствие с националните изисквания, стандартите и препоръчителните практики на ИКАО и по специално Документ 8168 на за разработване на визуални и приборни процедури за полети, European Route Network Improvement Plan създаден в изпълнение на разпоредбите на Регламент 677/2011 и др.

Структурата на въздушното пространство, процедурите и структурата на въздушните трасета се одобряват от Главния директор на ГД ГВА към МТИТС по предложение на ДАНО и се публикуват в сборника за аеронавигационна информация и публикации (AIP) на Република България.