ДП РВД актуализира и внедри нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно актуалните изисквания и регламенти в областта на АНО

Начало / Проекти / Archive by category 'Инвестиционни проекти'

ДП РВД актуализира и внедри нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно актуалните изисквания и регламенти в областта на АНО

Система AMHS (Aeronautical Message Handling System) осигурява приемането, обработката и разпространението на полетна и аеронавигационна информация към системите за УВД на ДП РВД и към външни потребители. В изпълнение на „Стратегията за развитие на средствата и системите за КНО и АСУВД в ДП РВД за периода 2019-2024 година“ и съгласно „Пътна карта за развитие на АСУВД“ бе извършено модернизиране на системата и бяха въведени следните нови оперативни функционалности.

  • обмен на съобщения с приложени графични файлове с голям обем (предимно за метеорологична информация);
  • обмен на XML съобщения (eXtensible Markup Language) encoded messages посредством http или https;
  • изграждане на SOAP interface на външни за системата сървъри за директен обмен на съобщения;
  • реализиране на дублирано изпращане на AMHS съобщения (X.400 Message Duplication);
  • внедрявана на FMTP функционалност в система AMHS с цел по-голяма сигурност и проследяемост на информацията;

Следвайки стратегията на ИКАО за постепенно мигриране към „разширен“ (enhanced) AMHS протокол за обмен на аеронавигационни съобщения в Европейската част на мрежата (Aeronautical Fixed Services – AFS), както и цялостното развитие на европейската мрежа за обмен на аеронавигационна информация NewPENS, през 2020 година система AMHS бе свързана към тази мрежа и бе осъществен директен обмен както на метеорологична аеронавигационна информация с Европейския метеорологичен център във Виена, така и на планова аеронавигационна информация с Евроконтрол.

През 2021 година предстои изграждането на международна AMHS свързаност от София през мрежа NewPENS към Анкара, Белград и Букурещ.

Полети за техническа проверка на новия радар на летище София

Автор: BULATSA

Полети за проверка на техническите настройки на новия радиолокационен комплекс на летище София ще се проведат на 21 и 22 ноември в района на столицата. BULATSA вече разполага с нов радар за обслужване на въздушното пространство и проверката е част от въвеждането на оборудването в експлоатация.
През двата дни ще бъдат извършени определен брой прелитания над града по траектории, различни от обичайните маршрути от и за летище София. Те  ще бъдат изпълнявани над определените за такива случаи минимални височини.
Ниските прелитания не бива да смущават столичани, тъй като самолетът, който ще изпълнява полетите, разполага с необходимото за целта оборудване и екипажът е специално трениран и подготвен за изпълнение на такива задачи.

Полети за техническа проверка на новия радар на летище София

Автор: BULATSA

Полети за проверка на техническите настройки на новия радиолокационен комплекс на летище София ще се проведат на 3 и 4 юли в района на столицата. BULATSA ще разполага с нов радар за обслужване на въздушното пространство и проверката представлява ключов етап от въвеждането на оборудването в експлоатация.

През двата дни ще бъдат извършени определен брой прелитания над града по траектории, различни от обичайните маршрути от и за летище София. Те ще бъдат изпълнявани над определените за такива случаи минимални височини.

Ниските прелитания не бива да смущават столичани, тъй като самолетът, който ще изпълнява полетите, разполага с необходимото за целта оборудване и екипажът е специално трениран и подготвен за изпълнение на такива задачи.

BULATSA с нов радар на Черни връх

Автор: BULATSA

BULATSA въведе в експлоатация новия радиолокационен комплекс на Черни връх. Съоръжението включва първичен и вторичен радиолокатор, производство на един от лидерите на пазара за аеронавигационно оборудване – френската фирма THALES. Той е от стратегическо значение за управлението на въздушното движение над страната и заедно с радарния комплекс Върбица осигуряват важна част от информацията, необходима за обслужването на прелитащите над България самолети. По силата на двустранни споразумения, информацията от радара се предоставя на Македония, Сърбия, Гърция, Румъния, както и на HUNGAROCONTROL, които осигуряват обслужване в част от въздушното пространство над Косово.
Радарът е от последно поколение и работи по технологията Mode S и автоматизирано предоставя данни с висока достоверност и надеждност за скоростта и състоянието на прелитащите въздухоплавателни средства. По този начин се увеличава ефективността на работата на ръководителите на полети и безопасността при управление на въздушното движение.