Чешката Република се присъедини към проекта  SEEFRA

Начало / Проекти / Archive by category 'Инвестиционни проекти'

Чешката Република се присъедини към проекта  SEEFRA

От 23 февруари 2023 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия, Република Молдова и Чешката Република. Включването на въздушното пространство на Чешката Република представлява третото разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство за свободно планиране на полетите в Европа.

В допълнение към разширяването на SEE FRA, въведеното през миналата година трансгранично свободно планиране на полетите между SEE FRA и BALTIC FRA осигурява такъв тип планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като използват най-кратките връзки, но и позволяват използването на най-ефективните маршрути, когато въздействията върху полетите са неизбежни, например при избягване на неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общото прелетяно разстояние.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенция ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да летят по оптимизирани профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

Република Молдова се присъедини към проекта SEEFRA

От 24 февруари 2022 г. авиационните оператори могат денонощно да планират полетите си свободно и без ограниченията на географските граници през въздушното пространство на България, Унгария, Румъния, Словакия и Република Молдова. Включването на въздушното пространство на Република Молдова представлява второто разширяване на проекта SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на полети в Югоизточна Европа, успешно въведен на 7 ноември 2019 г.). С тази стъпка SEE FRA осигурява трансгранично свободно планиране на полети през въздушното пространство на пет държави и се превръща в един от най-големите блокове въздушно пространство от този тип в Европа.

В допълнение към разширяването на SEEFRA се въвежда и трансгранично свободно планиране на полетите между SEEFRA и BALTIC FRA (установено въздушно пространство за свободно планиране на полети между Полша и Литва като партньори в BALTIC FAB), което осигурява планиране във въздушното пространство от Черно до Балтийско море.

Новите правила за планиране на полети значително оптимизират траекториите на въздухоплавателните средства не само като се използват най-кратките връзки, но и се оползотворяват най-ефективните маршрути за избягване на въздействия върху полетите, например при неблагоприятни метеорологични условия. Според симулациите, SEE FRA допринася за значително намаляване на емисиите и на милиони мили (NM) дневно от общия пробег.

Управителят на мрежата има централна роля в подобренията на въздушното пространство на европейско ниво. Благодарение на активното участие и пълната подкрепа на държавите-членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Агенцията на ЕВРОКОНТРОЛ, операторите на въздухоплавателни средства ще могат да изпълняват полети с оптимални профили, като изразходват по-малко гориво и по този начин намаляват отпечатъка на авиацията върху околната среда.

ДП РВД актуализира и внедри нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно актуалните изисквания и регламенти в областта на АНО

Система AMHS (Aeronautical Message Handling System) осигурява приемането, обработката и разпространението на полетна и аеронавигационна информация към системите за УВД на ДП РВД и към външни потребители. В изпълнение на „Стратегията за развитие на средствата и системите за КНО и АСУВД в ДП РВД за периода 2019-2024 година“ и съгласно „Пътна карта за развитие на АСУВД“ бе извършено модернизиране на системата и бяха въведени следните нови оперативни функционалности.

  • обмен на съобщения с приложени графични файлове с голям обем (предимно за метеорологична информация);
  • обмен на XML съобщения (eXtensible Markup Language) encoded messages посредством http или https;
  • изграждане на SOAP interface на външни за системата сървъри за директен обмен на съобщения;
  • реализиране на дублирано изпращане на AMHS съобщения (X.400 Message Duplication);
  • внедрявана на FMTP функционалност в система AMHS с цел по-голяма сигурност и проследяемост на информацията;

Следвайки стратегията на ИКАО за постепенно мигриране към „разширен“ (enhanced) AMHS протокол за обмен на аеронавигационни съобщения в Европейската част на мрежата (Aeronautical Fixed Services – AFS), както и цялостното развитие на европейската мрежа за обмен на аеронавигационна информация NewPENS, през 2020 година система AMHS бе свързана към тази мрежа и бе осъществен директен обмен както на метеорологична аеронавигационна информация с Европейския метеорологичен център във Виена, така и на планова аеронавигационна информация с Евроконтрол.

През 2021 година предстои изграждането на международна AMHS свързаност от София през мрежа NewPENS към Анкара, Белград и Букурещ.

Център за възстановяване при инциденти в реално време“

Автор: BULATSA

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ има инвестиционно намерение за изграждане на обект „Център за възстановяване при инциденти в реално време“ в гр. Божурище, община Божурище, кв. 10, кв. М. Горки, УПИ I – имот, публична държавна собственост, с права за управление на ДП РВД.
Центърът ще е сграда на 3 етажа, с обща РЗП около 1400 кв. м. В него ще има два главни сектора:

  • Център за съхранение на данни, включващ: резервираща автоматизирана система за УВД, резервиране на корпоративните информационни системи и информационни системи предоставящи услуги/информация от страна на ДП РВД на трети страни.
  • Център за ОВД при извънредни събития/инциденти, включващ: възможност за инсталиране на оборудване за контрол на въздушното движение и възможност за инсталиране на оборудване за реализация на функционалност „Отдалечен контрол на летищното движение”.

В границите на имота ще се изгради нова инфраструктура около сградата – ел. захранване, комуникационно захранване, пътища, паркинг и ограда.

Полети за техническа проверка на новия радар на летище София

Автор: BULATSA

Полети за проверка на техническите настройки на новия радиолокационен комплекс на летище София ще се проведат на 21 и 22 ноември в района на столицата. BULATSA вече разполага с нов радар за обслужване на въздушното пространство и проверката е част от въвеждането на оборудването в експлоатация.
През двата дни ще бъдат извършени определен брой прелитания над града по траектории, различни от обичайните маршрути от и за летище София. Те  ще бъдат изпълнявани над определените за такива случаи минимални височини.
Ниските прелитания не бива да смущават столичани, тъй като самолетът, който ще изпълнява полетите, разполага с необходимото за целта оборудване и екипажът е специално трениран и подготвен за изпълнение на такива задачи.

Полети за техническа проверка на новия радар на летище София

Автор: BULATSA

Полети за проверка на техническите настройки на новия радиолокационен комплекс на летище София ще се проведат на 3 и 4 юли в района на столицата. BULATSA ще разполага с нов радар за обслужване на въздушното пространство и проверката представлява ключов етап от въвеждането на оборудването в експлоатация.

През двата дни ще бъдат извършени определен брой прелитания над града по траектории, различни от обичайните маршрути от и за летище София. Те ще бъдат изпълнявани над определените за такива случаи минимални височини.

Ниските прелитания не бива да смущават столичани, тъй като самолетът, който ще изпълнява полетите, разполага с необходимото за целта оборудване и екипажът е специално трениран и подготвен за изпълнение на такива задачи.

BULATSA с нов радар на Черни връх

Автор: BULATSA

BULATSA въведе в експлоатация новия радиолокационен комплекс на Черни връх. Съоръжението включва първичен и вторичен радиолокатор, производство на един от лидерите на пазара за аеронавигационно оборудване – френската фирма THALES. Той е от стратегическо значение за управлението на въздушното движение над страната и заедно с радарния комплекс Върбица осигуряват важна част от информацията, необходима за обслужването на прелитащите над България самолети. По силата на двустранни споразумения, информацията от радара се предоставя на Македония, Сърбия, Гърция, Румъния, както и на HUNGAROCONTROL, които осигуряват обслужване в част от въздушното пространство над Косово.
Радарът е от последно поколение и работи по технологията Mode S и автоматизирано предоставя данни с висока достоверност и надеждност за скоростта и състоянието на прелитащите въздухоплавателни средства. По този начин се увеличава ефективността на работата на ръководителите на полети и безопасността при управление на въздушното движение.