IFATCA призовава държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване

Начало / Archive by category 'Инфоцентър' (Page 2)

IFATCA призовава държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване

Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети – IFATCA, призова държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване и неговия статут на критична инфраструктура.

“Целият свят преживява безпрецедентни времена поради пандемията от COVID-19. Засегнати са почти всички индустрии и бизнеси, но авиационната индустрия е една от най-тежко пострадалите поради преустановяването на въздушни полети, наложено при ограничаване на разпространението на COVID-19. Въздушният трафик по целия свят е намалял с 80-90% в сравнение с данните от миналата година.”, се казва в декларацията подписана от Дънкън Аулд, Президент и главен изпълнителен директор на IFATCA и Фредерик Делию – изпълнителен вицепрезидент за Европа.

“По време на пандемията, обслужващите въздушния трафик и в частност ръководителите на полети, продължават да работят, поддържайки нашето небе в безопасност. Те предоставят съществена услуга за медицинските, хуманитарните, военните, репатриращите и товарните полети, които все още се осъществявват. Международните организации, правителствата, регулаторите и Доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) трябва да осигурят непрекъснатост на процеса, като същевременно се спазват здравните и санитарни изисквания, които тази извънредна ситуация налага. Също така те трябва да предоставят достатъчна финансова и регулаторна подкрепа на ДАНО, за да може да бъде изпълнена тяхната мисия.

Настоящата ситуация доказва, че аеронавигационните услуги са част от критичната инфраструктура на всяка страна, изпълнявайки ключова роля при дистрибуцията на така необходимите медицински запаси за справяне със здравната криза. За съжаление, финансирането на тази критична инфраструктура е изложено на риск поради сгрешения механизъм за финансиране, а именно желаещи да отложат плащането на вече начислени пътни такси потребители на въздушното пространство,. Това ще е тежък удар както върху настоящото, така и върху бъдещото изпълнение на дейностите на ДАНО.

Макар че не е ясно кога търговският въздушен трафик ще започне да се възстановява, това несъмнено ще се случи и ДАНО трябва да бъдат в готовност за безопасно и ефективно справяне с нарастващото търсене. От първостепенно значение е държавите да предоставят на критичната инфраструктура, в която попада ДАНО, необходимата финансова подкрепа както по време на тази криза, така  и през периода на възстановяване. IFATCA вярва, че спирането на обучението, уволняването на висококвалифициран персонал и/или прилагането на необратими мерки за намаляване на разходите, ще забавят възстановяването на авиационната индустрия и трябва да се избегне на всяка цена.

В Европа, всички промени в индустрията за УВД през последните 20 години, са направени под чадъра на инициативата „Единно европейско небе“ (ЕЕН). Тя се концентрира почти единствено върху разходите и капацитета, макар че разходната  ефективност не може да бъде единствената цел при критична инфраструктура. Този тесен фокус доведе до схема за ефективност, която се фокусира предимно върху способността за балансиране на разходите и капацитета. Докато схемата се управлява от Европейската комисия, авиокомпаниите са оказвали огромно влияние върху схемата, като по същество са определяли как ДАНО да функционират и да бъдат финансирани.

Със система на финансиране, съсредоточена единствено върху ефективността, не е трудно да се предвиди, че настоящата криза ще принуди ДАНО отново да обмисли спиране на обученията, уволняване на персонал, намаляване на заплатите и като цяло  съкращаване, където е възможно, за да се поддържа едно минимално ниво на обслужване. Подобни мерки, предприети по време на финансовата криза през 2008 г., доведоха до „задръстване“ на европейското небе и ескалиращи закъснения и разходи.

Докато Европейската комисия и държавите се концентрират върху това как ефективно да отговорят на тази криза, реакцията към тази заплаха не трябва да бъде единственият фокус. Ние трябва да погледнем на тази пандемия като на една много рядко случваща се възможност. Възможност да бъдем активни и да предвидим бъдещи нужди, да оценим сегашните механизми с критично око и да използваме опита си за да избегнем повтаряне на минали грешки. Само тогава ще бъдем в състояние да запазим безопасния, организиран и бърз поток на въздушния трафик при срещата с настоящите и бъдещите предизвикателства.

IFATCA призовава европейските държави* да:

  1. Признаят, че предоставянето на аеронавигационно обслужване е критична инфраструктура, която играе ключова роля за разрешаване на кризисни ситуации.
  2. Подсигурят финансово подпомагане за предоставянето на аеронавигационно обслужване при преодоляване на тази криза и да обезпечат наличието на достатъчно основен квалифициран персонал при възстановяването на търговския въздушен трафик.
  3. Спрат изпълнението на схемата за ефективност на Единното европейско небе, докато напълно не бъдат установени по-обширните последици от тази криза и да   се направи преценка дали схемата е подходящо да продължи да бъде спазвана или не.
  4. Приложат мерки за управление на въздушното пространство, за да осигурят така необходимите последователни и координирани отговори на бъдещи кризи, били те хуманитарни, кибер или финансови.

Учтиво молим да включите IFATCA и ключовия оперативен персонал, който тя представлява, във вземането на решения и в работата, извършвана за справяне с тази криза. Предлагаме да се включи опита на нашите членове в разработването и подпомагането на надеждни решения, за да се гарантира устойчивостта на безопасността, непрекъснатостта и организирания поток на услугите за УВД в европейското въздушно пространство.”

* Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Светли празници!

BULATSA ви желае здраве и оптимизъм!
Останете вкъщи, за да летим отново безопасно..

Честит международен ден на авиацията и космонавтиката!

Въпреки усложнената ситуация породена от разпространението на COVID-19, светът днес отбелязва международния ден на авиацията и космонавтиката.

Нашите ръководители на полети, техници, метеоролози  и експерти не спират да работят. BULATSA продължава безопасно да контролира въздушния трафик и е в готовност да поеме обслужването на полетите.

Честит празник, колеги! Бъдете здрави и оптимистични !

CANSO ПРИЗОВА ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТАБИЛНОСТТА НА АВИАЦИЯТА

Пандемията COVID-19 вкара авиационната индустрия в безпрецедентна криза и сега са необходими действия, за да се поддържа стабилността и устойчивостта на цялата авиационна система и да се запази безопасността на небето ни в бъдеще, апелира CANSO – асоциацията, която представлява индустрията за Управление на въздушното движение (УВД).

CANSO настоятелно призовава държавите да защитят Доставчиците на Аеронавигационно Обслужване (ДАНО) от финансов крах.

Индустрията за УВД е под силен натиск , а приходите на ДАНО са пряко свързани с обема на въздушния трафик, който контролират. Затова те са изключително уязвими към драстичното намаляване на въздушния трафик, което в момента се наблюдава в целия свят.

„За съжаление, настоящата криза тежко удари нашите клиенти – авиокомпаниите, но това – авиокомпаниите да отлагат плащанията си или изобщо да не плащат за аеронавигационно обслужване – категорично не е решение на проблема“, заяви генералният директор на CANSO Саймън Хокард. „Ние трябва да сме сигурни, че не създаваме дългосрочни щети на авиационната система и да избегнем това – решението за една фирма да се превръща в проблем за друга.“

„За разлика от авиокомпаниите, ние не можем да спрем работа и да освободим голяма част от персонала си“, обясни Саймън. „Трябва да продължим да поддържаме нашите дейности да се извършват безопасно, да поддържаме секторите си с нужния персонал, за да гарантираме безопасното преминаване на самолети, включително товарни полети доставящи жизненоважни медицински консумативи и храна. Ние не можем да затворим въздушното  пространство, защото все още имаме полети, макар и в намален обем. Авиокомпаниите и обществото разчитат на ДАНО да предоставят безопасно обслужване, когато трафикът се възстанови и затова, както ДАНО, така и  авиокомпаниите трябва да бъдат поддържани платежоспособни.”

Освен че поддържат здравето и безопасността на служителите си, много ДАНО въвеждат и оперативни мерки, целящи подпомагане на индустрията доколкото е възможно, като премахване на ограниченията за съкращаване на маршрутите и увеличаване в максимална степен ефективността на полетите. Въвеждат се и мерки за ограничаване на разходите, но едно намаление на приходите може значително да влоши способността им за безопасно и непрекъснато управление на трафика, когато неизбежно обемите отново се увеличат.

„Управлението на въздушното движение е критична част от нашите национални инфраструктури и трябва да го защитаваме. Трябва да сме сигурни, че не прекъсваме основния поток от приходи, който позволява да се предоставя жизненоважна и безопасна услуга днес и в бъдеще.“, добави Саймън Хокард.

CANSO призовава държавните ръководители вземащи решения да дадат възможност за финансова подкрепа за ДАНО, авиокомпаниите, летищата, обслужващите агенти, всички които биха помогнали за гарантирането на стабилност и устойчивост на цялата авиационна индустрия.

BULATSA ОТМЕНЯ ПРОЛЕТНАТА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната с разпространението на COVID-19, BULATSA отменя пролетната сесия за набиране на ръководители на полети. Кандидатите, които вече са подали документи, ще бъдат включени в есенната сесия.

ДП РВД започна прилагането на рестриктивни мерки с цел ограничаване в максимална степен възможностите за разпространение на вируса.

Набирането на документи за кандидатстване продължава целогодишно и всички желаещи да се обучават в Академия BULATSA могат да се регистрират онлайн през сайта www.bulatsa.com.

Нека бъдем отговорни и да ограничим максимално контактите, спазвайки препоръките на Националния оперативен щаб!

BULATSA подписа Декларация на Европейската комисия за равни възможности за жените и мъжете в сектора на транспорта

Автор: BULATSA

Генералният директор на BULATSA Георги Пеев, подписа Декларация за равни възможности за жените и мъжете в сектора на транспорта в контекста на стратегията на Европейската комисия за равенство между двата пола.

Декларацията е част от всеобхватната политика на Европейската комисия за подкрепа на реализацията на жените в областта на транспорта и равните възможности (Women in Transport – EU Platform for change). В текста се посочва, че подобряването на баланса между половете допринася за разнообразието на работното място, оказва положително влияние върху привлекателността на работните места и конкурентоспособността на сектора.

Декларацията апелира към насърчаване на наемането и представянето на повече жени в сектора и към обмен на добри практики и примери относно дейности, които могат да се приложат в компаниите за установяване принципа на равенство между половете.

prilozhenie_1_2017-declaration-equal_opportunities_bg-1.pdf

181.42 KB file icon

„Дните на отворени врати“ в BULATSA се отлагат

Автор: BULATSA

Във връзка с динамичната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, BULATSA отлага “Дните на отворени врати”, които бяха организирани през месеците март и април.

Всички участници ще бъдат информирани лично, а регистрацията ще важи за следващите дати, които ще бъдат обявени своевременно.

Повече от 60 момичета участваха в GIRLS’ DAY в BULATSA

Автор: BULATSA

Повече от 60 момичета се включиха в първия  Girls’ Day в BULATSA и се запознаха с професията Ръководител на полети. Събитието се излъчи на живо във фейсбук страницата на BULATSA  и събра над 1800 зрители.

Девойките чуха от първо лице разказите на ръководителите на полети Боряна Тотевска и Богомил Славчев и научиха за процеса на обучение от настоящите обучаеми в Академия BULATSA  Филип Филипов, Борислава Кънева и Петър Бабалиевски.

За това колко приятно е да се чуе женски глас в слушалките на пилота, сподели пилотът и журналист Александър Богоявленски, който проведе интерактивна викторина с награди.

До края на годината „Дни на отворени врати“ ще се проведат и във Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица като част от проекта за припознаване и прилагане на принципа за равни възможности на жените и мъжете за достъп до професията на ръководител на полети.

BULATSA насърчава равните възможности на жените и мъжете в сферата на авиацията и ще представи проекта и на Световния УВД конгрес в Мадрид през март месец тази година.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА МОМИЧЕТА“ В BULATSA

Автор: BULATSA

„Ден на отворените врати за момичета“ в BULATSA ще се проведе утре 20.02 от 10 часа и ще може да се наблюдава на живо в страницата в Facebook. Събитието се организира във връзка с проекта за припознаване и прилагане на принципа за равни възможности на жените и мъжете за достъп до професията на ръководител на полети и кампанията за набиране на кандидати за пролетната сесия.

Girls’ Day @ BULATSA е инициатива подобна на политиките и добрите практики на международно и европейско ниво, следвайки примерите на проведените такива дни в Eurocontrol, NATS, MUAC и DFS и др. Идеята е да има по-добрата осведоменост на потенциалните кандидати жени за ръководители на полети и насърчаване на възможностите за реализация в професията и кариерното развитие.

На снимката са част от българските жени ръководители на полети, които подкрепят инициативата.

Гледайте, ще бъде интересно!

АКАДЕМИЯ BULATSA ТЪРСИ НОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ

Автор: BULATSA

Академия BULATSA открива пролетната кампания за набиране на кандидати за ръководители на полети. От днес до 30 април всички желаещи да се обучават за професията, могат да подават  документи за предстоящата сесия. За да участват в подбора, те трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ ( без значение от специалността), и добро владеене на английски език – B2. Всеки, който не притежава валиден сертификат за  ниво, ще може да се яви на безплатен тест в центровете на BULATSA в градовете София, Варна и Бургас.

„Дни на Отворените врати“ за представяне на професията и процеса на обучение в Академията, ще се проведат на 16 и 30 март и на 13 април в сградата на BULATSA. Желаещите да се включат, трябва да се регистрират в специалните форми за участие ТУК –

РЕГИСТРАЦИЯ

Академия BULATSA е част от ДП „Ръководство на въздушно движение“ и е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, съгласно изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.  Обучението на одобрените кандидати продължава около година и половина, като на тях им е осигурена стипендия. При успешно завършване на курса, бъдещите ръководители на полети получават свидетелства за правоспособност, които отговарят на установените международни стандарти и  могат да започнат да практикуват професията.