Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната и въведените допълнителни предпазни мерки в BULATSA, временно се преустановява провеждането на изпити по английски език ТЕА за кандидати, които не са служители на BULATSA.

За информация касаеща възобновяването на провеждане на изпити, може да следите тук.

Студенти посетиха виртуално авиационните метеоролози на BULATSA

Студенти от  катедра „Метеорология и геофизика“ на Софийския университет посетиха виртуално Единния прогностичен център на BULATSA.

Авиационните метеоролози на ДП РВД направиха презентацията за значимостта на професията и нейните специфики, които имат ключова роля в процеса за безопасното обслужване на полетите.

Студентите имаха възможност да разгледат работните места и да се запознаят с организацията и отговорностите  на работа на авиационните метеоролози. Те участваха в изготвянето на прогноза за актуалната конвективна облачност, влияеща на всички полети в обслужваното от BULATSA въздушно пространство.

По време на виртуалното посещение студентите се запознаха с датчиците за измерване на метеорологични елементи, разположени на летищата и с демонстриция как се изготвя кодово съобщение за актуалното състояние на метеорологичното време METAR.

Бяха дискутирани и въпроси относно квалификацията на авиационния метеоролог и възможностите за кандидатстване за работа в прогностичния център на BULATSA.

Професионалните организации за аеронавигационно обслужване с остър призив към Европейския парламент

Пет професионални организации на работещите в сферата на аеронавигационното обслужване – Организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC), европейската транспортна федерация (ETF), Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети (IFATCA), Международната федерация на асоциациите на техниката за безопасност в авиацията (IFATSEA) и Международната федерация на асоциациите за управление на аеронавигационната информация (IFAIMA) – призовават в съвместно изявление членовете на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) в Европейския парламент за спешни мерки в подкрепа на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО), които да гарантират устойчивостта и възстановяването на сектора след кризата. Професионалните организации изразяват силното си недоволство спрямо предложените от Европейската комисия промени в регулаторните механизми, заложени за периода 2020 – 2024 г.  Организациите изразяват своето недоволство срещу предложенията на Европейската комисия за мерки, които биха застрашили дейността и качеството на услугите, съхраняването на ключови работни места и запазването на досегашните условия на работа. Приходите на ДАНО изцяло зависят от плащанията на авиокомпаниите и не зависят от държавните бюджети и помощи. ДАНО са изправени пред огромни финансови затруднения от началото на кризата. Те са предизвикани от липсата на приходи от авиокомпаниите, които отложиха плащанията на таксите за обслужване за следващи години и липсата на трафик. В изявлението се подчертава, че в краткосрочен план ДАНО се борят с риска от финансова несъстоятелност и са застрашени дългосрочните стратегически инвестиции в технологии и човешки ресурси, които са от ключово значение за осигуряването на дигитализирано устойчиво европейско небе. Линк към документа: http://www.atceuc.org/documents/pdf/joint-psos/–letter-to-members-of-tran-committee.197.html

Росен Желязков призова ЕК да осигури справедлив подход към ДАНО

“Европейската комисия да осигури балансиран и справедлив подход при прилагането на схемата за ефективност за третия референтен период и доставчиците на аеронавигационно обслужване да имат възможност да възстановят разходите си за 2020/2021”, призова  Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на неформално заседание на министрите на транспорта на ЕС. Министърът посочи, че е необходим всеобхватен пакет от регулаторни мерки на равнище ЕС за устойчив растеж в авиацията, тъй като ситуацията е сериозна и е необходимо спешно финансово подпомагане на сектора.

Според министъра облекчаването режима на държавните помощи може да има голяма роля за успешната стабилизация и възстановяване на транспортния сектор в краткосрочен план. “Това ще позволи активизация на жизнеспособните предприятия. В по-дългосрочен план от изключително значение е осигуряването на необходимите инвестиции. Важен фактор в това отношение е осигуряването на достатъчно по обем финансиране от инструментите на ниво ЕС, които ще гарантират подкрепата за транспортния сектор по устойчив, ефективен и интелигентен начин“, отбеляза министър Росен Желязков.

Междувременно организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC) и европейската транспортна федерация (ETF) реагираха остро във връзка с натиска от страна на европейските институции за драстично и неоправдано намаляване на разходите в сферата на обслужването на въздушния транспорт. Те обявиха, че прекратяват диалога с Европейската комисия, докато не се постигне по-справедлив и балансиран подход към доставчиците на аеронавигационно обслужване, които се явяват критична инфраструктура по отношение на безопасността и сигурността на полетите, и от които се изисква както непрекъсната работа за жизненоважни за борбата с COVID19 полети, така и постоянна готовност за предстоящото възстановяване на трафика.

Удължава се срокът за подаване на оферти по отправена покана от Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение” на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
  • да имат последна получена оценка от съответните надзорни органи на БНБ в Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО), която е по-малка или равна на 3.00
  • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица; препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Пълният текст на поканата вижте в приложения файл.

Покана

248.04 KB file icon

BULATSA дава награда за проект в кампанията „Моята професия – моето бъдеще”

BULATSA се включи в националната кампания „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от портала на българските общини KМЕТА.bg.  

Академия BULATSA ще даде 2000 лева за най-добра разработка на тема – „Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на Ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение“.

От 11 май до 14 юни всички желаещи студенти могат да кандидатстват, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по темата на специално създадената платформа на сайта Kmeta.bg

Жури от експерти на BULATSA ще определи най-добрия проект.

Очакваме вашите идеи!

IFATCA призовава държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване

Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети – IFATCA, призова държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване и неговия статут на критична инфраструктура.

“Целият свят преживява безпрецедентни времена поради пандемията от COVID-19. Засегнати са почти всички индустрии и бизнеси, но авиационната индустрия е една от най-тежко пострадалите поради преустановяването на въздушни полети, наложено при ограничаване на разпространението на COVID-19. Въздушният трафик по целия свят е намалял с 80-90% в сравнение с данните от миналата година.”, се казва в декларацията подписана от Дънкън Аулд, Президент и главен изпълнителен директор на IFATCA и Фредерик Делию – изпълнителен вицепрезидент за Европа.

“По време на пандемията, обслужващите въздушния трафик и в частност ръководителите на полети, продължават да работят, поддържайки нашето небе в безопасност. Те предоставят съществена услуга за медицинските, хуманитарните, военните, репатриращите и товарните полети, които все още се осъществявват. Международните организации, правителствата, регулаторите и Доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) трябва да осигурят непрекъснатост на процеса, като същевременно се спазват здравните и санитарни изисквания, които тази извънредна ситуация налага. Също така те трябва да предоставят достатъчна финансова и регулаторна подкрепа на ДАНО, за да може да бъде изпълнена тяхната мисия.

Настоящата ситуация доказва, че аеронавигационните услуги са част от критичната инфраструктура на всяка страна, изпълнявайки ключова роля при дистрибуцията на така необходимите медицински запаси за справяне със здравната криза. За съжаление, финансирането на тази критична инфраструктура е изложено на риск поради сгрешения механизъм за финансиране, а именно желаещи да отложат плащането на вече начислени пътни такси потребители на въздушното пространство,. Това ще е тежък удар както върху настоящото, така и върху бъдещото изпълнение на дейностите на ДАНО.

Макар че не е ясно кога търговският въздушен трафик ще започне да се възстановява, това несъмнено ще се случи и ДАНО трябва да бъдат в готовност за безопасно и ефективно справяне с нарастващото търсене. От първостепенно значение е държавите да предоставят на критичната инфраструктура, в която попада ДАНО, необходимата финансова подкрепа както по време на тази криза, така  и през периода на възстановяване. IFATCA вярва, че спирането на обучението, уволняването на висококвалифициран персонал и/или прилагането на необратими мерки за намаляване на разходите, ще забавят възстановяването на авиационната индустрия и трябва да се избегне на всяка цена.

В Европа, всички промени в индустрията за УВД през последните 20 години, са направени под чадъра на инициативата „Единно европейско небе“ (ЕЕН). Тя се концентрира почти единствено върху разходите и капацитета, макар че разходната  ефективност не може да бъде единствената цел при критична инфраструктура. Този тесен фокус доведе до схема за ефективност, която се фокусира предимно върху способността за балансиране на разходите и капацитета. Докато схемата се управлява от Европейската комисия, авиокомпаниите са оказвали огромно влияние върху схемата, като по същество са определяли как ДАНО да функционират и да бъдат финансирани.

Със система на финансиране, съсредоточена единствено върху ефективността, не е трудно да се предвиди, че настоящата криза ще принуди ДАНО отново да обмисли спиране на обученията, уволняване на персонал, намаляване на заплатите и като цяло  съкращаване, където е възможно, за да се поддържа едно минимално ниво на обслужване. Подобни мерки, предприети по време на финансовата криза през 2008 г., доведоха до „задръстване“ на европейското небе и ескалиращи закъснения и разходи.

Докато Европейската комисия и държавите се концентрират върху това как ефективно да отговорят на тази криза, реакцията към тази заплаха не трябва да бъде единственият фокус. Ние трябва да погледнем на тази пандемия като на една много рядко случваща се възможност. Възможност да бъдем активни и да предвидим бъдещи нужди, да оценим сегашните механизми с критично око и да използваме опита си за да избегнем повтаряне на минали грешки. Само тогава ще бъдем в състояние да запазим безопасния, организиран и бърз поток на въздушния трафик при срещата с настоящите и бъдещите предизвикателства.

IFATCA призовава европейските държави* да:

  1. Признаят, че предоставянето на аеронавигационно обслужване е критична инфраструктура, която играе ключова роля за разрешаване на кризисни ситуации.
  2. Подсигурят финансово подпомагане за предоставянето на аеронавигационно обслужване при преодоляване на тази криза и да обезпечат наличието на достатъчно основен квалифициран персонал при възстановяването на търговския въздушен трафик.
  3. Спрат изпълнението на схемата за ефективност на Единното европейско небе, докато напълно не бъдат установени по-обширните последици от тази криза и да   се направи преценка дали схемата е подходящо да продължи да бъде спазвана или не.
  4. Приложат мерки за управление на въздушното пространство, за да осигурят така необходимите последователни и координирани отговори на бъдещи кризи, били те хуманитарни, кибер или финансови.

Учтиво молим да включите IFATCA и ключовия оперативен персонал, който тя представлява, във вземането на решения и в работата, извършвана за справяне с тази криза. Предлагаме да се включи опита на нашите членове в разработването и подпомагането на надеждни решения, за да се гарантира устойчивостта на безопасността, непрекъснатостта и организирания поток на услугите за УВД в европейското въздушно пространство.”

* Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Светли празници!

BULATSA ви желае здраве и оптимизъм!
Останете вкъщи, за да летим отново безопасно..

Честит международен ден на авиацията и космонавтиката!

Въпреки усложнената ситуация породена от разпространението на COVID-19, светът днес отбелязва международния ден на авиацията и космонавтиката.

Нашите ръководители на полети, техници, метеоролози  и експерти не спират да работят. BULATSA продължава безопасно да контролира въздушния трафик и е в готовност да поеме обслужването на полетите.

Честит празник, колеги! Бъдете здрави и оптимистични !

CANSO ПРИЗОВА ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТАБИЛНОСТТА НА АВИАЦИЯТА

Пандемията COVID-19 вкара авиационната индустрия в безпрецедентна криза и сега са необходими действия, за да се поддържа стабилността и устойчивостта на цялата авиационна система и да се запази безопасността на небето ни в бъдеще, апелира CANSO – асоциацията, която представлява индустрията за Управление на въздушното движение (УВД).

CANSO настоятелно призовава държавите да защитят Доставчиците на Аеронавигационно Обслужване (ДАНО) от финансов крах.

Индустрията за УВД е под силен натиск , а приходите на ДАНО са пряко свързани с обема на въздушния трафик, който контролират. Затова те са изключително уязвими към драстичното намаляване на въздушния трафик, което в момента се наблюдава в целия свят.

„За съжаление, настоящата криза тежко удари нашите клиенти – авиокомпаниите, но това – авиокомпаниите да отлагат плащанията си или изобщо да не плащат за аеронавигационно обслужване – категорично не е решение на проблема“, заяви генералният директор на CANSO Саймън Хокард. „Ние трябва да сме сигурни, че не създаваме дългосрочни щети на авиационната система и да избегнем това – решението за една фирма да се превръща в проблем за друга.“

„За разлика от авиокомпаниите, ние не можем да спрем работа и да освободим голяма част от персонала си“, обясни Саймън. „Трябва да продължим да поддържаме нашите дейности да се извършват безопасно, да поддържаме секторите си с нужния персонал, за да гарантираме безопасното преминаване на самолети, включително товарни полети доставящи жизненоважни медицински консумативи и храна. Ние не можем да затворим въздушното  пространство, защото все още имаме полети, макар и в намален обем. Авиокомпаниите и обществото разчитат на ДАНО да предоставят безопасно обслужване, когато трафикът се възстанови и затова, както ДАНО, така и  авиокомпаниите трябва да бъдат поддържани платежоспособни.”

Освен че поддържат здравето и безопасността на служителите си, много ДАНО въвеждат и оперативни мерки, целящи подпомагане на индустрията доколкото е възможно, като премахване на ограниченията за съкращаване на маршрутите и увеличаване в максимална степен ефективността на полетите. Въвеждат се и мерки за ограничаване на разходите, но едно намаление на приходите може значително да влоши способността им за безопасно и непрекъснато управление на трафика, когато неизбежно обемите отново се увеличат.

„Управлението на въздушното движение е критична част от нашите национални инфраструктури и трябва да го защитаваме. Трябва да сме сигурни, че не прекъсваме основния поток от приходи, който позволява да се предоставя жизненоважна и безопасна услуга днес и в бъдеще.“, добави Саймън Хокард.

CANSO призовава държавните ръководители вземащи решения да дадат възможност за финансова подкрепа за ДАНО, авиокомпаниите, летищата, обслужващите агенти, всички които биха помогнали за гарантирането на стабилност и устойчивост на цялата авиационна индустрия.