Академия BULATSA подновява приема за нови ръководители на полети

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

Академия BULATSA подновява приема за нови ръководители на полети

Академия BULATSA подновява изпитите за нови ръководители на полети. Желаещите да подадат документи за есенния подбор, могат да го направят до 17. 00 ч. на 30 октомври.

Поради ситуацията с COVID 19, ръководството на BULATSA отмени пролетната сесия, но приемът и обработката на документи не е спирал. Икономическата криза вследствие на пандемията се отрази сериозно на транспортния сектор и това наложи  BULATSA да преразгледа плановете си за бъдещето, но реши да продължи  подборите за ръководители на полети, макар и с леко редуциране на необходимите бройки. Стремежът е да се продължи практиката за провеждане на два подбора годишно, през пролетта и есента.

Академия BULATSA е част от ДП „Ръководство на въздушно движение“ и е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, съгласно изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.  Обучението на одобрените кандидати продължава около година и половина, като през този период за тях е осигурена стипендия. При успешно завършване на курса, бъдещите ръководители на полети получават свидетелства за правоспособност, които отговарят на установените международни стандарти и могат да започнат да практикуват професията.

Желаещите да работят като ръководители на полети трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ (без значение от специалността) и добро владеене на английски език – ниво B2. Всеки, който не притежава валиден сертификат за  ниво, ще може да се яви на безплатен тест в центровете на BULATSA в градовете София, Варна и Бургас. При подбора на кандидати BULATSA използва тестовете FEAST и WOMBAT. Ако психомоторните тестове са неуспешни, кандидатът ще бъде допускан повторно до следващ подбор, след не по-малко от 24 месеца от датата на предишното явяване, но не повече от две явявания на всеки от тестовете.

Повече информация за отделните етапи на изпитите може да намерите ТУК.

BULATSA ASSIST: Как ефективно да поддържаме безопасни дейности

Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, споделя идеи за това как доставчикът на аеронавигационно обслужване ръководен от него се справя с предизвикателствата на COVID-19.

Като  ръководител на полети, винаги са ме обучавали да действам бързо и решително в критични ситуации. В такива моменти в съзнанието изплуват  добре познатите правила за действие ASSIST – Потвърждение, Разделяне, Мълчание, Информация, Подкрепа, Време, които помагат на ръководителите на полети и пилотите да се справят с неизвестното. Разбира се, това не е магическо решение и часовете прекарани в практическо обучение не могат да гарантират перфектен резултат всеки път. Другият решаващ фактор в кризисни моменти е да имаш силен екип  и всички да действате като един.

Ако трябва да направя сравнение между логиката на ASSIST и начина, по който ДП РВД се справя с предизвикателствата на настоящата ситуация, бих описал нашите действия по следния начин:

Потвърждение: Още в самото начало приехме COVID-19 за сериозна  опасност. ДП РВД започна подготовка по този сценарий в средата на м. февруари, доста по-рано от обявяването на извънредно положение на 13 март 2020 г. Първата ни цел беше да потвърдим, че тази нова ситуация е добре разбрана и приета от всички нас. Беше създаден специален управленски екип за справяне с идващите предизвикателства. Ежедневно наблюдаваме и анализираме наличните данни и новини за да разработим своевременни реакции въз основа на различни ескалиращи сценарии, включително различни прогнози за трафика.

Разделяне: Трябваше да действаме бързо, за да защитим най-важния актив на предприятието – нашите хора. Въведохме и поддържаме разделяне между различните видове персонал – оперативен, технически и административен, за да овладеем риска ако възникне епидемия. Беше осигурено допълнително разстояние между работните места на ръководителите на полети и бяха създадени четири отделни постоянни екипа от ръководители на полети и инженерно-техническия персонал. Повечето административни служители започнаха работа от вкъщи.

Всички тези мерки осигуриха здравето и увереността на служителите. Наличието на здрав оперативен и технически персонал,  разделен във времето и пространството, който е добре информиран, обучен и с поддържана компетентност, позволява на ДП РВД да прилага гъвкави секторни конфигурации за нуждите на трафика. Много ценни са и ключови мерки за безопасност, като професионалната осведоменост за проблемите и ограниченията.

Тъй като пандемията бързо прерасна в икономическа, финансова и ликвидна криза, ние трябваше ясно да разграничим и осигурим дейностите и проектите с най-висок приоритет като: поддръжка на системата за управление на безопасността, планиране и прогнозиране на ефективността, надграждане на автоматизираната система за УВД с нови функционалности за въздушно пространство за свободното планиране и линии за предаване на данни, дейностите по гражданско-военна координация, спазване на общите регулаторни изисквания. Някои от другите проекти и дейности бяха временно спрени в очакване на по-добри времена и подходящо финансиране.

Мълчание: Като ръководство, ние проявихме възможно най-високото ниво на грижа и разбиране по време на извънредното положение. Хората имаха нужда от известно време, за да разберат, приемат и управляват кризата в личен и в професионален план.

Адаптацията не беше лека задача за никой от нас, но наличието на ясна цел и подкрепата от колегите винаги помага.

Информация: Информационният поток е от съществено значение за поддържане на добрата атмосфера в предприятието. В днешното цифрово общество с множество информационни източници, качеството на информацията е от критична важност. Ние стартирахме няколко отворени платформи за ръководителите на полети и другите служители, чрез които всеки да може да получи необходимата информация, да зададе въпроси и да чуе какво прави ръководството. Темите обхващат всички аспекти на дистанционната работа на нашите служители, екипната работа, научените уроци, финансовия и икономически ефект върху нашата дейност и възнаграждения, както и геополитическата ситуация.

Подкрепа: На лично ниво всички наши дейности целят да осигурят един безопасен и управляван преход към новата нормалност, каквато и да е тя. На организационно ниво използваме всички възможни механизми за подкрепа – благодарни сме на ГД ГВА и на нашето правителство, Управителният орган на мрежата за УВД, CANSO и другите ДАНО за свободното и открито споделяне на информация. Ние поддържаме връзка и се надяваме да намерим начини да подкрепим европейската авиация.

Време: Ние добре разбираме, че кризата COVID-19 ще продължи известно време. На ДАНО и на останалата част от авиационната индустрия ще е необходимо време, за да се възстановим и да се адаптираме към новата нормалност. Екипът на ДП РВД и аз сме решени да преодолеем настоящата ситуация и вярвам, че ще излезем от кризата още по-силни.

Ще завърша с думите на моя инструктор на работно място София Контрол: „Ако искаш най-доброто, бъди готов за най-лошото“. И от управленска гледна точка бих добавил – разчитайте на вашите хора и действайте. Каквито и несигурности да има, никога не спирайте да търсите възможности и да следите за възможни рискове. Бъдещето е това, което днес можем да създадем в мислите си.

Статията първоначално е публикувана в блога на CANSO.

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната и въведените допълнителни предпазни мерки в BULATSA, временно се преустановява провеждането на изпити по английски език ТЕА за кандидати, които не са служители на BULATSA.

За информация касаеща възобновяването на провеждане на изпити, може да следите тук.

Студенти посетиха виртуално авиационните метеоролози на BULATSA

Студенти от  катедра „Метеорология и геофизика“ на Софийския университет посетиха виртуално Единния прогностичен център на BULATSA.

Авиационните метеоролози на ДП РВД направиха презентацията за значимостта на професията и нейните специфики, които имат ключова роля в процеса за безопасното обслужване на полетите.

Студентите имаха възможност да разгледат работните места и да се запознаят с организацията и отговорностите  на работа на авиационните метеоролози. Те участваха в изготвянето на прогноза за актуалната конвективна облачност, влияеща на всички полети в обслужваното от BULATSA въздушно пространство.

По време на виртуалното посещение студентите се запознаха с датчиците за измерване на метеорологични елементи, разположени на летищата и с демонстриция как се изготвя кодово съобщение за актуалното състояние на метеорологичното време METAR.

Бяха дискутирани и въпроси относно квалификацията на авиационния метеоролог и възможностите за кандидатстване за работа в прогностичния център на BULATSA.

Професионалните организации за аеронавигационно обслужване с остър призив към Европейския парламент

Пет професионални организации на работещите в сферата на аеронавигационното обслужване – Организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC), европейската транспортна федерация (ETF), Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети (IFATCA), Международната федерация на асоциациите на техниката за безопасност в авиацията (IFATSEA) и Международната федерация на асоциациите за управление на аеронавигационната информация (IFAIMA) – призовават в съвместно изявление членовете на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) в Европейския парламент за спешни мерки в подкрепа на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО), които да гарантират устойчивостта и възстановяването на сектора след кризата. Професионалните организации изразяват силното си недоволство спрямо предложените от Европейската комисия промени в регулаторните механизми, заложени за периода 2020 – 2024 г.  Организациите изразяват своето недоволство срещу предложенията на Европейската комисия за мерки, които биха застрашили дейността и качеството на услугите, съхраняването на ключови работни места и запазването на досегашните условия на работа. Приходите на ДАНО изцяло зависят от плащанията на авиокомпаниите и не зависят от държавните бюджети и помощи. ДАНО са изправени пред огромни финансови затруднения от началото на кризата. Те са предизвикани от липсата на приходи от авиокомпаниите, които отложиха плащанията на таксите за обслужване за следващи години и липсата на трафик. В изявлението се подчертава, че в краткосрочен план ДАНО се борят с риска от финансова несъстоятелност и са застрашени дългосрочните стратегически инвестиции в технологии и човешки ресурси, които са от ключово значение за осигуряването на дигитализирано устойчиво европейско небе. Линк към документа: http://www.atceuc.org/documents/pdf/joint-psos/–letter-to-members-of-tran-committee.197.html

Росен Желязков призова ЕК да осигури справедлив подход към ДАНО

“Европейската комисия да осигури балансиран и справедлив подход при прилагането на схемата за ефективност за третия референтен период и доставчиците на аеронавигационно обслужване да имат възможност да възстановят разходите си за 2020/2021”, призова  Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на неформално заседание на министрите на транспорта на ЕС. Министърът посочи, че е необходим всеобхватен пакет от регулаторни мерки на равнище ЕС за устойчив растеж в авиацията, тъй като ситуацията е сериозна и е необходимо спешно финансово подпомагане на сектора.

Според министъра облекчаването режима на държавните помощи може да има голяма роля за успешната стабилизация и възстановяване на транспортния сектор в краткосрочен план. “Това ще позволи активизация на жизнеспособните предприятия. В по-дългосрочен план от изключително значение е осигуряването на необходимите инвестиции. Важен фактор в това отношение е осигуряването на достатъчно по обем финансиране от инструментите на ниво ЕС, които ще гарантират подкрепата за транспортния сектор по устойчив, ефективен и интелигентен начин“, отбеляза министър Росен Желязков.

Междувременно организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC) и европейската транспортна федерация (ETF) реагираха остро във връзка с натиска от страна на европейските институции за драстично и неоправдано намаляване на разходите в сферата на обслужването на въздушния транспорт. Те обявиха, че прекратяват диалога с Европейската комисия, докато не се постигне по-справедлив и балансиран подход към доставчиците на аеронавигационно обслужване, които се явяват критична инфраструктура по отношение на безопасността и сигурността на полетите, и от които се изисква както непрекъсната работа за жизненоважни за борбата с COVID19 полети, така и постоянна готовност за предстоящото възстановяване на трафика.

Удължава се срокът за подаване на оферти по отправена покана от Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение” на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
  • да имат последна получена оценка от съответните надзорни органи на БНБ в Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО), която е по-малка или равна на 3.00
  • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица; препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Пълният текст на поканата вижте в приложения файл.

Покана

248.04 KB file icon

BULATSA дава награда за проект в кампанията „Моята професия – моето бъдеще”

BULATSA се включи в националната кампания „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от портала на българските общини KМЕТА.bg.  

Академия BULATSA ще даде 2000 лева за най-добра разработка на тема – „Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на Ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение“.

От 11 май до 14 юни всички желаещи студенти могат да кандидатстват, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по темата на специално създадената платформа на сайта Kmeta.bg

Жури от експерти на BULATSA ще определи най-добрия проект.

Очакваме вашите идеи!

IFATCA призовава държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване

Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети – IFATCA, призова държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване и неговия статут на критична инфраструктура.

“Целият свят преживява безпрецедентни времена поради пандемията от COVID-19. Засегнати са почти всички индустрии и бизнеси, но авиационната индустрия е една от най-тежко пострадалите поради преустановяването на въздушни полети, наложено при ограничаване на разпространението на COVID-19. Въздушният трафик по целия свят е намалял с 80-90% в сравнение с данните от миналата година.”, се казва в декларацията подписана от Дънкън Аулд, Президент и главен изпълнителен директор на IFATCA и Фредерик Делию – изпълнителен вицепрезидент за Европа.

“По време на пандемията, обслужващите въздушния трафик и в частност ръководителите на полети, продължават да работят, поддържайки нашето небе в безопасност. Те предоставят съществена услуга за медицинските, хуманитарните, военните, репатриращите и товарните полети, които все още се осъществявват. Международните организации, правителствата, регулаторите и Доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) трябва да осигурят непрекъснатост на процеса, като същевременно се спазват здравните и санитарни изисквания, които тази извънредна ситуация налага. Също така те трябва да предоставят достатъчна финансова и регулаторна подкрепа на ДАНО, за да може да бъде изпълнена тяхната мисия.

Настоящата ситуация доказва, че аеронавигационните услуги са част от критичната инфраструктура на всяка страна, изпълнявайки ключова роля при дистрибуцията на така необходимите медицински запаси за справяне със здравната криза. За съжаление, финансирането на тази критична инфраструктура е изложено на риск поради сгрешения механизъм за финансиране, а именно желаещи да отложат плащането на вече начислени пътни такси потребители на въздушното пространство,. Това ще е тежък удар както върху настоящото, така и върху бъдещото изпълнение на дейностите на ДАНО.

Макар че не е ясно кога търговският въздушен трафик ще започне да се възстановява, това несъмнено ще се случи и ДАНО трябва да бъдат в готовност за безопасно и ефективно справяне с нарастващото търсене. От първостепенно значение е държавите да предоставят на критичната инфраструктура, в която попада ДАНО, необходимата финансова подкрепа както по време на тази криза, така  и през периода на възстановяване. IFATCA вярва, че спирането на обучението, уволняването на висококвалифициран персонал и/или прилагането на необратими мерки за намаляване на разходите, ще забавят възстановяването на авиационната индустрия и трябва да се избегне на всяка цена.

В Европа, всички промени в индустрията за УВД през последните 20 години, са направени под чадъра на инициативата „Единно европейско небе“ (ЕЕН). Тя се концентрира почти единствено върху разходите и капацитета, макар че разходната  ефективност не може да бъде единствената цел при критична инфраструктура. Този тесен фокус доведе до схема за ефективност, която се фокусира предимно върху способността за балансиране на разходите и капацитета. Докато схемата се управлява от Европейската комисия, авиокомпаниите са оказвали огромно влияние върху схемата, като по същество са определяли как ДАНО да функционират и да бъдат финансирани.

Със система на финансиране, съсредоточена единствено върху ефективността, не е трудно да се предвиди, че настоящата криза ще принуди ДАНО отново да обмисли спиране на обученията, уволняване на персонал, намаляване на заплатите и като цяло  съкращаване, където е възможно, за да се поддържа едно минимално ниво на обслужване. Подобни мерки, предприети по време на финансовата криза през 2008 г., доведоха до „задръстване“ на европейското небе и ескалиращи закъснения и разходи.

Докато Европейската комисия и държавите се концентрират върху това как ефективно да отговорят на тази криза, реакцията към тази заплаха не трябва да бъде единственият фокус. Ние трябва да погледнем на тази пандемия като на една много рядко случваща се възможност. Възможност да бъдем активни и да предвидим бъдещи нужди, да оценим сегашните механизми с критично око и да използваме опита си за да избегнем повтаряне на минали грешки. Само тогава ще бъдем в състояние да запазим безопасния, организиран и бърз поток на въздушния трафик при срещата с настоящите и бъдещите предизвикателства.

IFATCA призовава европейските държави* да:

  1. Признаят, че предоставянето на аеронавигационно обслужване е критична инфраструктура, която играе ключова роля за разрешаване на кризисни ситуации.
  2. Подсигурят финансово подпомагане за предоставянето на аеронавигационно обслужване при преодоляване на тази криза и да обезпечат наличието на достатъчно основен квалифициран персонал при възстановяването на търговския въздушен трафик.
  3. Спрат изпълнението на схемата за ефективност на Единното европейско небе, докато напълно не бъдат установени по-обширните последици от тази криза и да   се направи преценка дали схемата е подходящо да продължи да бъде спазвана или не.
  4. Приложат мерки за управление на въздушното пространство, за да осигурят така необходимите последователни и координирани отговори на бъдещи кризи, били те хуманитарни, кибер или финансови.

Учтиво молим да включите IFATCA и ключовия оперативен персонал, който тя представлява, във вземането на решения и в работата, извършвана за справяне с тази криза. Предлагаме да се включи опита на нашите членове в разработването и подпомагането на надеждни решения, за да се гарантира устойчивостта на безопасността, непрекъснатостта и организирания поток на услугите за УВД в европейското въздушно пространство.”

* Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

Светли празници!

BULATSA ви желае здраве и оптимизъм!
Останете вкъщи, за да летим отново безопасно..