BULATSA ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ТЕСТА FEAST II

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

BULATSA ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА ТЕСТА FEAST II

Във връзка с въвеждане на строги противоепидемични мерки в страната, BULATSA временно преустановява планираните дейности по провеждане на теста FEAST част II, за кандидати, участници в есенен подбор  за ръководители на полети за 2020 г.

Кандидатите допуснати до явяване на тест FEAST част II, ще бъдат допълнително уведомени за датите на тестовете. Очаквано начало за продължаване на подбора е през първата седмица на месец януари 2021 г.

DANUBE FAB продължава своята работа през 2020 г.

ДП РВД и ROMATSA, дългогодишни партньори в DANUBE FAB,  продължават работата по ефективното управление на текущите дейности по DANUBE FAB в контекста на пандемията от Ковид-19, оказваща негативно влияние върху авиационния сектор в глобален мащаб. 

На 28 и 29 октомври 2020 г. бяха проведени поредните редовни сесии на управителните органи на DANUBE FAB (съвет на ДАНО и Управителен съвет) чрез видеоконферентна връзка.  По време на срещите страните се ангажираха да използват настоящата криза, за да преразгледат стратегическите дейности на DANUBE FAB с цел по-доброто им синхронизиране с актуалната ситуация и последните законодателни предложения на ЕС в областта на АНО. Участниците бяха информирани за развитията  по въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в DANUBE FAB, като през 2021 г. се очаква към „Въздушното пространство за свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (SEE FRA) с участието на Република България, Румъния и Унгария да се включи и Словакия.  В резултат на активностите по платформата за сътрудничество на ниво ФБВП в Европа (Inter-FAB Coordination platform), Baltic FAB, DANUBE FAB, FAB CE и FABEC подписаха съвместна декларация за сътрудничество в областта на управлението на аеронавигационна информация (AIM) за постигане на целите на ЕЕН.

На 19 ноември 2020 г. бе проведено и онлайн редовно заседание на социалния консултативен форум в DANUBE FAB (SCF). В срещата участваха представители на ръководствата на ДП РВД и ROMATSA, както и на социалните партньори в двете предприятия.  Обсъди се постигнатото през 2020 г. в DANUBE FAB, както и предизвикателствата в контекста на влиянието на пандемията върху авиацията в дългосрочен и краткосрочен план.

ДП РВД и ROMATSA продължават да следят задълбочено развитията в международен план и представят координирани позиции от името на DANUBE FAB по различните международни канали и механизми за сътрудничество.

За повече инфо: www.danubefab.eu.

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, считано от 16 ноември 2020 г., BULATSA преустановява провеждането на изпити за определяне нивото на владеене на английски език за авиационен персонал TEA за лица, които не са служители на BULATSA.

Честит Международен ден на ръководителите на полети!

Честит празник, скъпи колеги!

Бъдете здрави!

Поздравителен адрес от Генералния директор на ДП РВД

396.02 KB file icon

Поздравителен адрес от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

479.81 KB file icon

BULATSA възобновява провеждането на изпити по английски език TEA

Считано от 01 октомври 2020 г. , BULATSA възобновява провеждането на изпити TEA за определяне нивото на владеене на английски език за авиационен персонал. Допълнителна информация за изпита можете да намерите ТУК

Академия BULATSA подновява приема за нови ръководители на полети

Академия BULATSA подновява изпитите за нови ръководители на полети. Желаещите да подадат документи за есенния подбор, могат да го направят до 17. 00 ч. на 30 октомври.

Поради ситуацията с COVID 19, ръководството на BULATSA отмени пролетната сесия, но приемът и обработката на документи не е спирал. Икономическата криза вследствие на пандемията се отрази сериозно на транспортния сектор и това наложи  BULATSA да преразгледа плановете си за бъдещето, но реши да продължи  подборите за ръководители на полети, макар и с леко редуциране на необходимите бройки. Стремежът е да се продължи практиката за провеждане на два подбора годишно, през пролетта и есента.

Академия BULATSA е част от ДП „Ръководство на въздушно движение“ и е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, съгласно изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.  Обучението на одобрените кандидати продължава около година и половина, като през този период за тях е осигурена стипендия. При успешно завършване на курса, бъдещите ръководители на полети получават свидетелства за правоспособност, които отговарят на установените международни стандарти и могат да започнат да практикуват професията.

Желаещите да работят като ръководители на полети трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ (без значение от специалността) и добро владеене на английски език – ниво B2. Всеки, който не притежава валиден сертификат за  ниво, ще може да се яви на безплатен тест в центровете на BULATSA в градовете София, Варна и Бургас. При подбора на кандидати BULATSA използва тестовете FEAST и WOMBAT. Ако психомоторните тестове са неуспешни, кандидатът ще бъде допускан повторно до следващ подбор, след не по-малко от 24 месеца от датата на предишното явяване, но не повече от две явявания на всеки от тестовете.

Повече информация за отделните етапи на изпитите може да намерите ТУК.

BULATSA ASSIST: Как ефективно да поддържаме безопасни дейности

Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, споделя идеи за това как доставчикът на аеронавигационно обслужване ръководен от него се справя с предизвикателствата на COVID-19.

Като  ръководител на полети, винаги са ме обучавали да действам бързо и решително в критични ситуации. В такива моменти в съзнанието изплуват  добре познатите правила за действие ASSIST – Потвърждение, Разделяне, Мълчание, Информация, Подкрепа, Време, които помагат на ръководителите на полети и пилотите да се справят с неизвестното. Разбира се, това не е магическо решение и часовете прекарани в практическо обучение не могат да гарантират перфектен резултат всеки път. Другият решаващ фактор в кризисни моменти е да имаш силен екип  и всички да действате като един.

Ако трябва да направя сравнение между логиката на ASSIST и начина, по който ДП РВД се справя с предизвикателствата на настоящата ситуация, бих описал нашите действия по следния начин:

Потвърждение: Още в самото начало приехме COVID-19 за сериозна  опасност. ДП РВД започна подготовка по този сценарий в средата на м. февруари, доста по-рано от обявяването на извънредно положение на 13 март 2020 г. Първата ни цел беше да потвърдим, че тази нова ситуация е добре разбрана и приета от всички нас. Беше създаден специален управленски екип за справяне с идващите предизвикателства. Ежедневно наблюдаваме и анализираме наличните данни и новини за да разработим своевременни реакции въз основа на различни ескалиращи сценарии, включително различни прогнози за трафика.

Разделяне: Трябваше да действаме бързо, за да защитим най-важния актив на предприятието – нашите хора. Въведохме и поддържаме разделяне между различните видове персонал – оперативен, технически и административен, за да овладеем риска ако възникне епидемия. Беше осигурено допълнително разстояние между работните места на ръководителите на полети и бяха създадени четири отделни постоянни екипа от ръководители на полети и инженерно-техническия персонал. Повечето административни служители започнаха работа от вкъщи.

Всички тези мерки осигуриха здравето и увереността на служителите. Наличието на здрав оперативен и технически персонал,  разделен във времето и пространството, който е добре информиран, обучен и с поддържана компетентност, позволява на ДП РВД да прилага гъвкави секторни конфигурации за нуждите на трафика. Много ценни са и ключови мерки за безопасност, като професионалната осведоменост за проблемите и ограниченията.

Тъй като пандемията бързо прерасна в икономическа, финансова и ликвидна криза, ние трябваше ясно да разграничим и осигурим дейностите и проектите с най-висок приоритет като: поддръжка на системата за управление на безопасността, планиране и прогнозиране на ефективността, надграждане на автоматизираната система за УВД с нови функционалности за въздушно пространство за свободното планиране и линии за предаване на данни, дейностите по гражданско-военна координация, спазване на общите регулаторни изисквания. Някои от другите проекти и дейности бяха временно спрени в очакване на по-добри времена и подходящо финансиране.

Мълчание: Като ръководство, ние проявихме възможно най-високото ниво на грижа и разбиране по време на извънредното положение. Хората имаха нужда от известно време, за да разберат, приемат и управляват кризата в личен и в професионален план.

Адаптацията не беше лека задача за никой от нас, но наличието на ясна цел и подкрепата от колегите винаги помага.

Информация: Информационният поток е от съществено значение за поддържане на добрата атмосфера в предприятието. В днешното цифрово общество с множество информационни източници, качеството на информацията е от критична важност. Ние стартирахме няколко отворени платформи за ръководителите на полети и другите служители, чрез които всеки да може да получи необходимата информация, да зададе въпроси и да чуе какво прави ръководството. Темите обхващат всички аспекти на дистанционната работа на нашите служители, екипната работа, научените уроци, финансовия и икономически ефект върху нашата дейност и възнаграждения, както и геополитическата ситуация.

Подкрепа: На лично ниво всички наши дейности целят да осигурят един безопасен и управляван преход към новата нормалност, каквато и да е тя. На организационно ниво използваме всички възможни механизми за подкрепа – благодарни сме на ГД ГВА и на нашето правителство, Управителният орган на мрежата за УВД, CANSO и другите ДАНО за свободното и открито споделяне на информация. Ние поддържаме връзка и се надяваме да намерим начини да подкрепим европейската авиация.

Време: Ние добре разбираме, че кризата COVID-19 ще продължи известно време. На ДАНО и на останалата част от авиационната индустрия ще е необходимо време, за да се възстановим и да се адаптираме към новата нормалност. Екипът на ДП РВД и аз сме решени да преодолеем настоящата ситуация и вярвам, че ще излезем от кризата още по-силни.

Ще завърша с думите на моя инструктор на работно място София Контрол: „Ако искаш най-доброто, бъди готов за най-лошото“. И от управленска гледна точка бих добавил – разчитайте на вашите хора и действайте. Каквито и несигурности да има, никога не спирайте да търсите възможности и да следите за възможни рискове. Бъдещето е това, което днес можем да създадем в мислите си.

Статията първоначално е публикувана в блога на CANSO.

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната и въведените допълнителни предпазни мерки в BULATSA, временно се преустановява провеждането на изпити по английски език ТЕА за кандидати, които не са служители на BULATSA.

За информация касаеща възобновяването на провеждане на изпити, може да следите тук.

Студенти посетиха виртуално авиационните метеоролози на BULATSA

Студенти от  катедра „Метеорология и геофизика“ на Софийския университет посетиха виртуално Единния прогностичен център на BULATSA.

Авиационните метеоролози на ДП РВД направиха презентацията за значимостта на професията и нейните специфики, които имат ключова роля в процеса за безопасното обслужване на полетите.

Студентите имаха възможност да разгледат работните места и да се запознаят с организацията и отговорностите  на работа на авиационните метеоролози. Те участваха в изготвянето на прогноза за актуалната конвективна облачност, влияеща на всички полети в обслужваното от BULATSA въздушно пространство.

По време на виртуалното посещение студентите се запознаха с датчиците за измерване на метеорологични елементи, разположени на летищата и с демонстриция как се изготвя кодово съобщение за актуалното състояние на метеорологичното време METAR.

Бяха дискутирани и въпроси относно квалификацията на авиационния метеоролог и възможностите за кандидатстване за работа в прогностичния център на BULATSA.

Професионалните организации за аеронавигационно обслужване с остър призив към Европейския парламент

Пет професионални организации на работещите в сферата на аеронавигационното обслужване – Организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC), европейската транспортна федерация (ETF), Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети (IFATCA), Международната федерация на асоциациите на техниката за безопасност в авиацията (IFATSEA) и Международната федерация на асоциациите за управление на аеронавигационната информация (IFAIMA) – призовават в съвместно изявление членовете на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) в Европейския парламент за спешни мерки в подкрепа на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО), които да гарантират устойчивостта и възстановяването на сектора след кризата. Професионалните организации изразяват силното си недоволство спрямо предложените от Европейската комисия промени в регулаторните механизми, заложени за периода 2020 – 2024 г.  Организациите изразяват своето недоволство срещу предложенията на Европейската комисия за мерки, които биха застрашили дейността и качеството на услугите, съхраняването на ключови работни места и запазването на досегашните условия на работа. Приходите на ДАНО изцяло зависят от плащанията на авиокомпаниите и не зависят от държавните бюджети и помощи. ДАНО са изправени пред огромни финансови затруднения от началото на кризата. Те са предизвикани от липсата на приходи от авиокомпаниите, които отложиха плащанията на таксите за обслужване за следващи години и липсата на трафик. В изявлението се подчертава, че в краткосрочен план ДАНО се борят с риска от финансова несъстоятелност и са застрашени дългосрочните стратегически инвестиции в технологии и човешки ресурси, които са от ключово значение за осигуряването на дигитализирано устойчиво европейско небе. Линк към документа: http://www.atceuc.org/documents/pdf/joint-psos/–letter-to-members-of-tran-committee.197.html