Седемнадесето заседание на Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

Седемнадесето заседание на Съвета на ДАНО и Управителния съвет на DANUBE FAB

Управителните екипи на BULATSA и ROMATSA се срещнаха онлайн за седемнадесетото заседание на Съвета на ДАНО на DANUBE FAB. Форумът беше съпредседателстван от Иван Дяксов, заместник генерален директор по оперативна дейност на BULATSA и Адриан Коджок, генерален директор на ROMATSA.

С оглед повишаване нивото на сътрудничество и координация на ниво Функционален блок въздушно пространство (ФБВП) и идентифициране на нови появяващи се решения за преодоляване на икономическите и социални щети, причинени на авиационния сектор от пандемията COVID-19, участниците обсъдиха ключовите дейности, извършени през цялата 2021 година и  разгледаха перспективите за бъдещи потенциални проекти, които могат да бъдат извършени съвместно от ФБВП.

Участниците бяха информирани за проекти, които предстои скоро да бъдат завършени от ФБВП, и най-вече включването на 24 февруари 2022 година на контролирания район на Кишинев в SEE FRA (Въздушно пространство за свободно планиране на маршрута в Югоизточна Европа). Обобщен беше продължаващия технически проект за внедряване на разширен набор от OLDI съобщения. С редица проекти, завършени от DANUBE FAB през 2021 година, беше направено актуализиране на техническата документация и проекти, и предложените резултати от вътрешно проучване на въздействието бяха представени на Съвета, който отчете напредъка който DANUBE FAB може да постигне през следващите години. 

Заседанието обсъди и събитията, организирани от инициативата InterFAB, на които DANUBE FAB беше активен участник. DANUBE FAB ще бъде домакин на изследователски семинар на тема Устойчивост в УВД в София през септември 2022 година.

Седемнадесетото заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB също се проведе онлайн и беше съпредседателствано от Клаудия Вирлан, началник на отдел УВД/АНО в румънския Национален надзорен орган (ННО), и Христо Щерионов, главен директор на ГД ГВА – българския ННО. На срещата присъстваха представители на Министерството на транспорта, гражданската и военната авиация, ННО и ДАНО от двете държави и делегацията от наблюдатели от Република Северна Македония.

Членовете на Съвета потвърдиха отново подкрепата си за усилията на DANUBE FAB за смекчаване на предизвиканото от COVID сериозно въздействие върху предоставянето на обслужване на въздушното движение, което доведе до значително намаляване на планираните ресурси и преустановени дейности. Те обсъдиха и потенциалните бъдещи проекти, които могат да бъдат извършени съвместно като ФБВП, като въздушно пространство за свободно планиране на маршрута, техническа рационализация и инфраструктура, разширяване на DANUBE FAB и сътрудничество в InterFAB.

Основните актуализации се фокусираха върху бъдещите планове на ФБВП за продължаване на разширяването на SEE FRA чрез даване ход на предложенията, направени в рамките на Плана за подобряване на европейската маршрутна мрежа (ERNIP). По отношение на бъдещите проекти на DANUBE FAB, членовете на Съвета предоставиха обратна връзка за вътрешното проучване на въздействието, което ще помогне за напредъка на ФБВП през следващите години, като се започне със Стратегическата програма 2022-2026, която трябва да бъде публикувана публично в началото на 2022 година.

Форумът обсъди и основните текущи регулаторни инициативи, които се провеждат на европейско ниво, и тяхното потенциално въздействие върху ФБВП. Предложенията за преработка на SES 2+ и адаптираната схема за ефективност и таксуване  ще продължат да бъдат наблюдавани, докато напредват. Управителният съвет беше информиран за дейностите на InterFAB, предприети от ФБВП през последните месеци, и подкрепи изследователския семинар за устойчивост в УВД, който трябва да се проведе в София през септември 2022 година. Състоянието на поръчките на ФБВП и Доклада за дейността на Съвета на ННО също бяха тема на разговори.

Следващият кръг от заседания на управителните органи на DANUBE FAB е планиран за пролетта на 2022 година.

BULATSA участва в Световния УВД конгрес в Мадрид

BULATSA участва в Световния УВД конгрес (WATMC), който се проведе в Мадрид. На най-голямото международно събитие за управление на въздушното движение, организирано от CANSO в партньорство с Асоциацията за контрол на въздушното движение (ATCA), бяха представени най-новите технологични достижения и разработки в областта на АНО и тенденциите в авиационната промишленост с участието на водещи продуктови разработчици, експерти, заинтересовани страни и доставчици на АНО от 110 държави и 170 изложители.

Преди това Генералният директор на BULATSA Георги Пеев, участва в 25-то годишно общо събрание и среща на високо равнище на изпълнителните директори на членовете на CANSO. Събитията стартираха дейностите, свързани с WATMC, и осигуриха възможност за първи път след началото на пандемията за срещи на живо между членовете на организацията.

Дискусиите бяха фокусирани върху влиянието на авиацията върху околната среда и представяне на новата визия на CANSO, разработена от водещи специалисти от авиационния спектър, за небето на бъдещето, достъпно за  всички ползватели на въздушното пространство. 

Честит Международен ден на ръководителите на полети!

На 20 октомври се чества международният ден на ръководителите на полети – хората, които осигуряват безопасността в небето по целия свят. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ!

Поздравителен адрес от генералния директор на ДП РВД

58.34 KB file icon

Поздравителен адрес от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

398.4 KB file icon

BULATSA ОТЧЕТЕ НАД 50% РЪСТ НА ОБСЛУЖЕНИТЕ ПОЛЕТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

BULATSA отбелязва 51,19% ръст на обслужените полети през септември тази година спрямо септември 2020 г., като техният брой през миналия месец е бил общо 61 573. Увеличение от над 54 на сто е отчетено и при обслужените международни полети – излитащи и кацащи. През септември тази година българските ръководители на полети са обслужили общо 6 920 международни полета, като за сравнение техният брой за същия период на миналата година е бил 4 482.

Ръст има и при обслужените прелитащи въздухоплавателни средства, които през септември т. г. са били 53 237, а през септември 2020 г. – 34 657, което е ръст с 53,6 процента.

Намаление – с 10,72%, е отчетено единствено при обслужените вътрешни полети (излитащи и кацащи) за изминалия м. септември 2021 г., или 1416 спрямо 1586  за същия период на 2020 г.

BULATSA търси „Експерт“ в сектор „Инвеститорски контрол“ в София

Дата:14/10/2021

Срок:01/11/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2021 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в BULATSA не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Експерт в сектор „Инвеститорски контрол”, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“ управлява инвестиционния процес, планира, проектира, изпълнява и приема обекти. Контролира строителния надзор и финансовия ресурс при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обектите.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в област архитектура, строителство и геодезия.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в отношение на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие;
 • Работа при 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” със специалности „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“ и „Геодезия“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”;
 • Трудов стаж и професионален опит – минимум 3 (три) години стаж по специалността;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност – умения за работа с WINDOWS, MS Office, AUTO CAD, „Билдинг Мениджър” и друг специализиран софтуер, ползване на Интернет.

Необходими документи:

1. Пълна автобиография в Europass формат на български език.

2. Сканирани копия от следните документи:

2.1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;

2.2. документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка, осигурителна книжка, образци за трудов стаж, справки за трудов стаж от компетентни институции, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, (напр. Справка за актуално състояние на трудовите договори от НАП) препоръки от работодатели и др.;

2.3 при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН). Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;

Етапи на провеждане на подбора

1. Преглед по документи. Срок за получаване на уведомление – до 5 работни дни след изтичане на срока за прием на документи.

2. Тест за оценка на професионалната компетентност и способности на 10.11.2021 г. с продължителност 2 астрономически часа.

 • Въпросите ще бъдат в областта на инвестиционна дейност в област проектиране и строителство.
 • Насоки за самоподготовка: наредби и закони, свързани с област проектиране на строителство.

3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език. Графикът за провеждане на етапа ще бъде планиран спрямо броя на допуснатите кандидати.

4. Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността с продължителност 30 минути. Събеседванията са индивидуални и ще бъдат планирани спрямо броя на допуснатите кандидати.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор АД в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

BULATSA търси „Експерт радиочестотни измервания“ в отдел „Радиочестотни и електроизмервания и метрологично осигуряване“ (РЕИМО) в София

Дата:13/10/2021

Срок:01/11/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2021

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Експертът в отдел РЕИМО извършва дейности по измервания и настройки на параметрите на комуникационни,  радионавигационни и обзорни средства и системи в ДП РВД.

Използва съответната апаратура и извършва измервания на параметрите на съоръженията и системите в съответствие с инструкциите за измерване, техническа поддръжка и експлоатация на тези системи и съоръжения.

Участва в измервания за осигуряване на електромагнитна съвместимост между потребителите на радиочестотен ресурс в районите на гражданските летища и радиотехнически обекти на ДП РВД.

Работата се извършва при 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в отношения на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие, обучение и досег с най-новите технологии;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 1. Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен  „магистър”.
 2. Специалност – инженер със специалност в област „Технически науки” от професионални направления: „Комуникационна техника и технологии”, „Съобщителна техника“, „Радиотехника”, „Радиоелектроника”, „Радио и телевизия”, „Електроника”, „Изчислителна техника”, „Компютърни системи и технологии”, „Авиационна техника и технологии”- ЕЕАТ, „Автоматика, информационна и управляваща техника”.
 3. Трудов стаж и професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на радиочестотните измервания или радиомониторинг.
 • Ползване на чужди езици – владеене на общ английски език на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език.
 • Компютърна компетентност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office с ползване на интернет и специализиран софтуер.

Необходими документи:

 1. Пълна автобиография в Europass формат на български език.
 2. Сканирани копия от следните документи:
  1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  1. документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности – трудова книжка, осигурителна книжка, образци за трудов стаж, справки за трудов стаж от компетентни институции, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и заемани длъжности, (напр. Справка за актуално състояние на трудовите договори от НАП) препоръки от работодатели и др.;
  1. при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед по документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

Етапи на провеждане на подбора

 1. Преглед по документи.
 2. Тест за оценка на професионалната компетентност.
 3. Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от BULATSA през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 4. Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор.

ВАЖНО! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат уведомление своевременно.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

BULATSA възобновява провеждането на изпити по английски език TEA

Считано от 01 октомври 2021 г. , BULATSA възобновява провеждането на изпити TEA за определяне нивото на владеене на английски език за авиационен персонал. Допълнителна информация за изпита можете да намерите ТУК

BULATSA търси оператор парни и водогрейни съоръжения в сектор „Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации” (ОВКИ) в София

Дата:20/09/2021

Срок:01/11/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2021 Г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Оператор парни и водогрейни съоръжения в сектор „Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации” (ОВКИ) извършва наблюдение и анализ на техническото състояние на котелната централа, газовото и нафтово стопанство, а също и на цялата отоплителна инсталация. Осигурява оптимален воден и топлинен режим на работа на отоплителните инсталации.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на обслужването и поддръжката на отоплителни инсталации с водогрейни котли.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

– Образование – средно.

– Професионална квалификация:

> Придобита правоспособност за упражняване на професия по обслужване на водогрейни котли, съгласно Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;

> Да притежава удостоверение за проведено обучение по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

– Компютърна компетентност – умения за използване на компютърна техника в рамките на операционна система Windows и Microsoft Office с ползване на Интернет, специализиран софтуер.

Необходими документи:

1. Пълна автобиография в Europass формат на български език.

2. Сканирани копия от следните документи:

2.1. диплома за придобито средно образование;

2.2. документ, удостоверяващ правоспособност за упражняване на професия по обслужване на водогрейни котли, съгласно Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;

2.3. удостоверение за проведено обучение по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

3. при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН). Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед по документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора

 • Преглед по документи.
 • Тест за оценка на професионалната компетентност и способности.
 • Въпросите ще бъдат в областта на обслужването и поддръжката на отоплителни инсталации с водогрейни котли, работещи с газо-нафтови горелки.
 • Насоки за самоподготовка: Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане; Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
 • Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор.

ВАЖНО! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат уведомление своевременно.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

BULATSA търси Авиоинженер-КДП в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ (СОИПРИ) в София

Дата:20/09/2021

Срок:01/11/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2021 г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Авиоинженер–КДП в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса, съоръжения и системи в сектора. Участва в своевременното отстраняване и анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, като предлага съответните решения и превантивни мерки. Въвежда параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на комуникационните и информационните технологии и науки.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии” и специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, автоматика и електроника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Компютърна компетентност –  задълбочени познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Пълна автобиография в Europass формат на български език.
 2. Сканирани копия от следните документи:
  1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  1. при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН). Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед по документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора

 • Преглед по документи.
 • Тест за оценка на професионалната компетентност и способности.
  • Въпросите ще бъдат в областта на Windows и Linux базирани операционни системи, основни мрежови технологии и протоколи и работа с мрежови устройства, архивиране и възстановяване на дискови масиви, основни понятия и концепция на работа на бази данни, поддръжка, конфигуриране на хардуер и виртуализация;
  • Насоки за самоподготовка: Операционни системи Windows/Linux – конфигуриране, откриване и анализ на проблеми, мрежови настройки; мрежови технологии и протоколи (TCP/IP, VLAN, DNS, DHCP, Routing); Дискови масиви – RAID конфигурации, архивиране и възстановяване на данни; виртуализация – видове, основни понятия и концепции на работа; бази данни – основни понятия и терминология; наблюдение и контрол – SNMP, iLO, iDRAC, опции и начини за отдалечен контрол – ssh, rsh, ftp.
 • Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Практическа проверка на компютърните умения.
 • Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор.

ВАЖНО! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат уведомление своевременно.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.

BULATSA търси Авиоинженер – КНО в сектор „Трасови радиолокационен комплекс – Върбица‘‘ (ТРЛК – Върбица) във Варна

Дата:20/09/2021

Срок:01/11/2021

Състояние:Приключена

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2021 г.

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Описание на позицията

Авиоинженер – КНО в сектор „Трасови радиолокационен комплекс – Върбица“ в Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса съоръжения и системи за наблюдение и управление в сектора. Участва в своевременното отстраняване на възникнали аварии и откази на системите, анализира причините за възникването им и предлага превантивни мерки. Извършва периодични профилактични прегледи и други превантивни дейности на съоръженията в сектора с цел осигуряване непрекъснатост на работата им.

Обхватът на професионалната компетентност изисква познания в областта на техническите и информационни науки.

Какво предлагаме ние?

 • Работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания;
 • Възможности за развитие и досег с най-новите технологии;
 • Работа на 12-часови дневни и нощни смени;
 • Добри условия на възнаграждение.

Вашият профил

Задължително е да притежавате:

 • Образование – висше, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии”, специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, специалности в областта на Радиоелектрониката от професионално направление „Електротехника, автоматика и електроника“;
 • Владеене на общ английски език на ниво, съответстващо на ниво B2 съгласно общата Европейска езикова рамка (CEFR) със свободно ползване на документация по специалността на английски език;
 • Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с минимална категория B;
 • Медицинска годност за извършване на работа в планински райони на страната, съгласно Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
 • Компютърна компетентност – добри познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер, мрежови технологии, специализиран софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Пълна автобиография в Europass формат на български език.
 2. Сканирани копия от следните документи:
  1. диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
  1. свидетелство за управление на моторно превозно средство;
  1. при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация; документ, удостоверяващ владеене на чужд език и др.).
 3. Медицинско свидетелство за извършване на работа в планински райони в страната.

Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката (МОН). Документът следва да бъде представен в рамките на провеждане на подбора.

Няма да бъдете допуснати до участие в случай, че:

 • Не сте представили изискваните документи за кандидатстване в указания в обявата срок за подаване;
 • Сте представили документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността;
 • Сте отпаднали два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед по документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали.

В рамките на една подборна сесия външни кандидати могат да участват в подбор за не повече от две длъжности.

Етапи на провеждане на подбора:

 • Преглед по документи.
 • Тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на  електротехника, радиотехника, антенно-фидерни устройства, цифрово/аналогова техника, комуникационни стандарти и пренос на данни, измерване на физични величини, принципи;

– Насоки за самоподготовка: Общи учебници от висшите училища и интернет; Aналогова и цифрова техника: операционни усилватели, цифрова техника, логически елементи, комбинационни логически схеми, тригери и др.; АЦП и ЦАП; Микропроцесорна техника; Кодове за данни, интерфейси за данни, последователни, паралелни, синхронни, асинхронни; Основни принципи на работа на операционната система (Windows и Linux) – процеси, драйвери, конфигурация; Основни концепции в мрежовите технологии – TCP/IP, routing, switching, мрежови конфигурации на операционната система; Хардуер – видове памети и начин на работа, дискови масиви (RAID), видове дискови интерфейси; Основни познания в офис приложения (Microsoft Office).

 • Изпит за оценка на владеенето на английски език на ниво В2, съгласно общата езикова рамка (CEFR). За кандидати, положили успешно изпит за доказване ниво В2 при участието си в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, не се изисква провеждане на изпит по английски език.
 • Практическа проверка на компютърните умения.
 • Събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Кандидатите, които не постигнат необходимия минимален резултат на съответен етап, се отстраняват от по-нататъшно участие в подбора. Всеки отстранен кандидат може да подаде възражение до заместник генералния директор ТД в срок до 3 (три) работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения срещу решението на комисията. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.

Всички уведомления се изпращат до кандидатите чрез актуализация в профила на кандидата в електронната платформа за подбор.

ВАЖНО! С оглед на епидемичната обстановка BULATSA ще обяви и организира провеждането на етапите на подбора при първа възможност. Кандидатите ще получат уведомление своевременно.

 • Телефони за допълнителна информация: 02 937 1312; 02 937 1787.