Дни на отворени врати в BULATSA

Начало / Archive by category 'Инфоцентър'

Дни на отворени врати в BULATSA

Академия BULATSA обяви есенната си кампания за набиране на кандидати за длъжността „Ръководител на полети”.

Всички кандидати могат да се запознаят с подробностите за подбора и дейността на предприятието на организираните „Дни на отворени врати“ на 25 септември, 13 и 26 октомври.

За да се включат в събитието, желаещите трябва да се регистрират на сайта на компанията и да попълнят заявка за участие.

След регистриране в сайта на BULATSA, трябва да се попълни заявка за участие в „Дни на отворени врати“, достъпна на този линк: https://www.bulatsa.com/infocenter/dni-na-otvoreni-vrati-rvd/.

За да се включите в събитието, трябва да бъдете в сградата на BULATSA на адрес гр. София, бул. Брюксел 1 до 8:45ч.

Носете личните си документи, тъй като сградата е със специален режим на достъп.  

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс“

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс“

ДП „Ръководство на въздушното движение“ съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИОВОС и Наредбата за ОС е изготвена информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК), част от проект на ДП РВД за „Изграждане, доставка и инсталация на нови обзорни средства за подобряване и разширяване на обзорното покритие в контролираното въздушно пространство (КВП) над акваторията на Черно море и в югоизточна България“.

Линк за сваляне на информацията: https://www.bulatsa.com/wp-content/uploads/2023/09/Информация-по-Приложение-№-2-НУРИОВОС.zip

BULATSA търси ръководители на полети

Академия BULATSA обяви есенната си кампания за набиране на кандидати за длъжността „Ръководител на полети”.

Както всяка година желаещите да се обучават за професията, могат да подават документи „on-line” до 30 октомври, включително. Приемът е постоянен, но подалите след тази дата ще бъдат включени в подбора за пролетната сесия през 2024 година.

Повишеният трафик в небето над България, отваря шанс за всички, които искат да се обучат на тази професия. Кандидатите ще трябва да преминат през пет етапа на изпит, за да бъдат допуснати до обучението за длъжността „Ръководител на полети“.

Изискванията за кандидатстване са висше образование – с минимална образователна степен „бакалавър“, без значение от специалността. Първият етап от подбора е прием на документи, след което, кандидатите, които отговарят на изискванията на обявата ще бъдат поканени на тест FEAST (FirstEuropean Air TrafficControllerSelectionTest), който се провежда в две части. След успешно представяне на FEAST, те следва да преминат успешно проверка за медицинска годност клас 3. Последните два етапа на подбора са практически упражнения на симулатор и заключително интервю.

Сертификат за владеене на английски език вече не е необходим, тъй като нивото на владеене на езика се оценява чрез теста FEAST.

Преминалите всички етапи на изпитите ще започнат двугодишно  обучение в Академия BULATSA, където ще бъдат обучени, за да станат правоспособни ръководители на полети. През този период те ще получават и месечна стипендия.

За да се запознаят с подробностите за подбора и дейността на предприятието, BULATSA ще проведе  „Дни на отворени врати“ на 25 септември, 13 и 26 октомври. За да се включат в събитието, желаещите трябва да се регистрират на сайта на компанията: „Дни на отворени врати“ на BULATSA в София – BULATSA.

„Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“ на ДП РВД

Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя Покана за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“ Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания: 

 • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
 • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица;
 • препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“. 

Пълният текст на поканата, вижте тук!

РВД постави рекорд на обслужени полети

BULATSA постави рекорд на обслужени полети във въздушното пространство на България. На 6 август българските ръководители на полети осигуриха аеронавигационно обслужване на 3715 самолета, от които 3451 прелитащи, което е с 18% повече от същия период за 2019 година. Това нареди РВД на 8 място в Европа по натовареност на въздушния трафик.

Юли месец също постави рекорд с 110 947 обслужени самолета, което е с 10,98% увеличение в сравнение с 2022 г., когато техният брой е бил 99 972 полета.

Международните полети кацнали и излетели за месеца в и от страната ни, са 10 425. Отчетено е увеличение от 799 полета или 8,30% спрямо същия месец на миналата година.

РВД е обслужило и повече вътрешни полети. През изминалия месец те са били 3570, с 5% повече от юли 2022 г.

Най-голямо нарастване се отчита при обслужените прелитащи въздухоплавателни средства – 96952, в сравнение с 86972 за 2022 година.

Инженер в сектор „Системи за обработка и изобразяване на полетна и радарна информация“ в гр. Бургас

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя“ и „земя-земя“. Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета.

Твоята роля

Поддръжка, наблюдение и контрол на съоръженията и системите в сектора, участие в своевременното отстраняване и анализ на причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, предлагане на съответните решения и превантивни мерки и въвеждане на параметрите на системите и съоръженията в изискваните толеранси при отстраняване на откази с цел осигуряване непрекъснатостта на работата им. Работата се извършва на 12-часови дневни и нощни смени.

За нас е важно да имаш знания и умения, свързани с електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии, математическите науки, както и желание за нови знания и енергия за развитие. Доказали сме, че можем да създаваме специалисти, ти само се довери на нашите опитни колеги, които ще те запознаят със спецификата и ще те обучат да работиш с нашите системи.

Подходящият кандидат

Притежава висше инженерно образование и умения в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии или математическите науки, задълбочени познания по компютърни системи, работещи с операционни системи Windows и Linux, мрежови технологии, специализиран софтуер, умения за използване на Microsoft Office с ползване на Интернет и владее английски език на ниво В2.

При нас ще получиш

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване

 • CV на български език.
 • Сканирано копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „инженер“ с минимална степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност „Авиационна техника и технологии“/„Транспортна техника и технологии“ с модул/специализация „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника“ (ЕЕАТ) или специалности в областта на радиоелектрониката, електрониката, автоматиката, комуникационната техника, компютърните науки и техника, информатиката, информационните технологии и математическите науки.

Етапи на подбора

1. На 21.09.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 27.09.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на Windows и Linux базирани операционни системи, основни мрежови технологии и протоколи и работа с мрежови устройства, архивиране и възстановяване на дискови масиви, основни понятия и концепция на работа на бази данни, поддръжка, конфигуриране на хардуер и виртуализация;

– Насоки за самоподготовка: Операционни системи Windows/Linux – конфигуриране, откриване и анализ на проблеми, мрежови настройки; мрежови технологии и протоколи (TCP/IP, VLAN, DNS, DHCP, Routing); Дискови масиви – RAID конфигурации, архивиране и възстановяване на данни; виртуализация – видове, основни понятия и концепции на работа; бази данни – основни понятия и терминология; наблюдение и контрол – SNMP, iLO, iDRAC, опции и начини за отдалечен контрол – ssh, rsh, ftp.

3. На 02.10.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 03.10.2023 г. до 06.10.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която си участвал и/или ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката-НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посочения от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакти: podboriTD@bulatsa.com

02/937 1312

02/937 1333

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

48.04 KB file icon

Промяна в условията на подбора за длъжността „Ръководител на полети“

Информираме Ви, че тестовете по английски език за доказване на ниво B2, съгласно Общата европейска езикова рамка (CEFR) няма да бъдат провеждани. Също така отпада необходимостта от предоставяне на сертификати за доказване на владеенето на английски език (IELTS, TOEFL и Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE).  

Промяната в условията на подбора за длъжността „Ръководител на полети“ е възможна поради настъпилите промени във версията на теста FEAST част 1, в която е включен тест по английски език.

Всички кандидатище бъдат допуснати до теста FEAST част 1, където, чрез един от модулитеще бъде оценено владеенето на английски език, като минималното изискуемо ниво е B2, съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR) 

Промяната на условията на подбора влиза в сила от 01.05.2023 г.

Специалист в отдел „Приложно програмно осигуряване“ в гр. София

ПОДБОРНА СЕСИЯ II 2023 г.

Каква е ролята на техническия екип на BULATSA:

Ние търсим инициативни и позитивни хора с умения за работа в екип и опит от участия в проекти, притежаващи аналитично мислене, организираност и адаптивност.

Ако искате да работите в мотивираща и енергична работна среда, ако търсите развитие в своята кариера и искате да се присъедините към екипа от професионалисти в ДП РВД (BULATSA) не се колебайте да кандидатствате.

Твоята роля:

Длъжността извършва дейности по инсталиране, конфигуриране, интегриране, осигуряване и обслужване на интернет приложения и/или приложно/системно програмно осигуряване, работещо под управлението на операционни системи Windows и/или Linux. Участва при планирането на нужните софтуерни продукти и системи, както и при проектирането, разработването, тестването, документирането и/или внедряването на нови софтуерни продукти, модули, системи или части от тях. Прилага систематичност и творчески подход при разработването и реализацията на компоненти и интегрирането им в модул, продукт или система. Работата се извършва при 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа.

Подходящият кандидат:

Притежава висше образование и умения в областта на комуникационната и компютърна техника, информатиката, компютърните науки, информационните системи, електрониката, автоматиката и математиката, умения и добро познаване на Microsoft Оffice приложения, пълноценно използване на уеб браузърите при търсене и добиване на информация от интернет и умения за работа с разнообразни приложни програмни продукти и владее английски език на ниво В2.

При доказан опит повече от 5 години на позиция, отговаряща на естеството на задълженията на длъжността, не се изисква образование по посочените специалности.

При нас ще получиш:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера и развитие във високотехнологична компания;
 • Участие в специализирани обучения в страната и чужбина;
 • Постоянна заетост на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок;
 • Коректност и отлично възнаграждение;
 • Допълнителни възнаграждения на база интензитет на работа и постигнат резултат;
 • Пакет от социални придобивки като ваучери за храна и др.;
 • Почивни бази, предоставящи възможности за семейна почивка, спорт и фирмени мероприятия.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV на български език.
 • Сканирани копия на:

1. Диплома за придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование (ЗВО) със специалност в областта на комуникационната и компютърна техника, информатиката, компютърните науки, информационните системи, електрониката, автоматиката и математиката;

2. Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит и заеманите длъжности (само за кандидати без завършено образование със специалност от изброените в т.1).

Етапи на подбора:

1. На 21.09.2023 г. – преглед на подадените документи за кандидатстване.

2. На 27.09.2023 г. – тест за оценка на професионалната компетентност и способности.

– Въпросите ще бъдат в областта на обща компютърна компетентност, операционни системи, програмиране, структури от данни, интернет технологии и обмен/съхранение на данни.

– Насоки за самоподготовка: MS Office приложения, MS Windows ОС, Linux, HTML, XML.

3. На 02.10.2023 г. – писмен и устен изпит по английски език на ниво В2 (CEFR).

4. В периода от 03.10.2023 г. до 06.10.2023 г. – практическа проверка на компютърните умения и събеседване за оценка на личностните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Допълнителна информация:

 • В рамките на една подборна сесия можеш да участваш в подбор за не повече от две длъжности.
 • Няма да бъдеш допуснат до участие в случай, че си отпадал два пъти независимо на кой етап, с изключение на етап „Преглед на документи“, в провеждани от ДП РВД подбори за инженерно-технически персонал (ИТП) през предходните 5 години, считано от датата на обявяването на подборната сесия, в която сте участвали и/или, ако документите ти не удостоверяват изпълнението на изискванията по обявата за заемането на длъжността.
 • Кандидатите, завършили учебни заведения в чужбина, представят документ, удостоверяващ, че дипломата е призната по установения ред в Република България от Министерството на образованието и науката-НАЦИД (nacid.bg). Документът следва да бъде представен в рамките на етапите на провеждане на подбора.
 • Ако си участвал в подбори, обявени от ДП РВД през предходните 2 години, считано от датата на настоящото кандидатстване, и си положил успешно изпит по английски език, ще можеш да избереш да участваш в подбора с постигнатата оценка или да се явиш отново на изпит.
 • Всеки кандидат, недопуснат до по-нататъшно участие, може да подаде възражение до заместник генералния директор Техническа дейност в срок до 3 работни дни от получаването на писменото уведомление, в което да мотивира своите възражения. Възражението не спира процедурата за провеждане на подбора.
 • За резултата от всеки етап се изпращат уведомления чрез актуализация в профила ти в електронната платформа за подбор и на посоченият от теб имейл. Възможно е уведомленията да попаднат в папка „Спам“.

За контакти: podboriTD@bulatsa.com

02/937 1312

02/937 1333

Декларация-Съгласие за обработване на лични данни

48.04 KB file icon

Аеронавигационна карта 1:500 000 има ново издание

ДП “Ръководство на въздушното движение“ информира операторите на въздухоплавателни средства и ползвателите на въздушното пространство на Република България за публикуването на аеронавигационна карта 1:500 000, издание 10.1.

Картата е налична на портала за полетна информация на ДП „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) – Тук.

Промени в издание 10.1:

 • Въвеждане на нова военна летищна зона за полети Chaika;
 • Въвеждане на нова основна точка MIRZU;
 • Въвеждане на информация относно наличие на зони с ограничена комуникация;
 • Премахване на опасни зони (за нуждите на българската армия) LBD209, LBD228, LBD236, LBD242, LBD244, LBD249, LBD304, LBD307, LBD310, LBD312, LBD313 и LBD314;
 • Въвеждане на нови опасни зони (за нуждите на българската армия) LBD101, LBD102A, LBD102B, LBD312A, LBD312B, LBD313A, LBD313B, LBD314A, LBD314B и LBD315.

Зала на учебния център на BULATSA наречена на военния пилот Христо Иванов

Една от основните зали на Авиационния учебен център на Академия BULATSA вече носи името на Христо Иванов – военен пилот, обучил поколения професионални кадри за гражданската и военната авиация в България. В нея се провежда основното обучение на бъдещи ръководители на полети.

Генералният директор Георги Пеев откри събитието в присъствието на ръководители на полети от РЦ за ОВД София.