BULATSA ASSIST: Как ефективно да поддържаме безопасни дейности

Начало / Articles posted by Лилия Райчева Гунинска (Page 2)

BULATSA ASSIST: Как ефективно да поддържаме безопасни дейности

Георги Пеев, генерален директор на ДП РВД, споделя идеи за това как доставчикът на аеронавигационно обслужване ръководен от него се справя с предизвикателствата на COVID-19.

Като  ръководител на полети, винаги са ме обучавали да действам бързо и решително в критични ситуации. В такива моменти в съзнанието изплуват  добре познатите правила за действие ASSIST – Потвърждение, Разделяне, Мълчание, Информация, Подкрепа, Време, които помагат на ръководителите на полети и пилотите да се справят с неизвестното. Разбира се, това не е магическо решение и часовете прекарани в практическо обучение не могат да гарантират перфектен резултат всеки път. Другият решаващ фактор в кризисни моменти е да имаш силен екип  и всички да действате като един.

Ако трябва да направя сравнение между логиката на ASSIST и начина, по който ДП РВД се справя с предизвикателствата на настоящата ситуация, бих описал нашите действия по следния начин:

Потвърждение: Още в самото начало приехме COVID-19 за сериозна  опасност. ДП РВД започна подготовка по този сценарий в средата на м. февруари, доста по-рано от обявяването на извънредно положение на 13 март 2020 г. Първата ни цел беше да потвърдим, че тази нова ситуация е добре разбрана и приета от всички нас. Беше създаден специален управленски екип за справяне с идващите предизвикателства. Ежедневно наблюдаваме и анализираме наличните данни и новини за да разработим своевременни реакции въз основа на различни ескалиращи сценарии, включително различни прогнози за трафика.

Разделяне: Трябваше да действаме бързо, за да защитим най-важния актив на предприятието – нашите хора. Въведохме и поддържаме разделяне между различните видове персонал – оперативен, технически и административен, за да овладеем риска ако възникне епидемия. Беше осигурено допълнително разстояние между работните места на ръководителите на полети и бяха създадени четири отделни постоянни екипа от ръководители на полети и инженерно-техническия персонал. Повечето административни служители започнаха работа от вкъщи.

Всички тези мерки осигуриха здравето и увереността на служителите. Наличието на здрав оперативен и технически персонал,  разделен във времето и пространството, който е добре информиран, обучен и с поддържана компетентност, позволява на ДП РВД да прилага гъвкави секторни конфигурации за нуждите на трафика. Много ценни са и ключови мерки за безопасност, като професионалната осведоменост за проблемите и ограниченията.

Тъй като пандемията бързо прерасна в икономическа, финансова и ликвидна криза, ние трябваше ясно да разграничим и осигурим дейностите и проектите с най-висок приоритет като: поддръжка на системата за управление на безопасността, планиране и прогнозиране на ефективността, надграждане на автоматизираната система за УВД с нови функционалности за въздушно пространство за свободното планиране и линии за предаване на данни, дейностите по гражданско-военна координация, спазване на общите регулаторни изисквания. Някои от другите проекти и дейности бяха временно спрени в очакване на по-добри времена и подходящо финансиране.

Мълчание: Като ръководство, ние проявихме възможно най-високото ниво на грижа и разбиране по време на извънредното положение. Хората имаха нужда от известно време, за да разберат, приемат и управляват кризата в личен и в професионален план.

Адаптацията не беше лека задача за никой от нас, но наличието на ясна цел и подкрепата от колегите винаги помага.

Информация: Информационният поток е от съществено значение за поддържане на добрата атмосфера в предприятието. В днешното цифрово общество с множество информационни източници, качеството на информацията е от критична важност. Ние стартирахме няколко отворени платформи за ръководителите на полети и другите служители, чрез които всеки да може да получи необходимата информация, да зададе въпроси и да чуе какво прави ръководството. Темите обхващат всички аспекти на дистанционната работа на нашите служители, екипната работа, научените уроци, финансовия и икономически ефект върху нашата дейност и възнаграждения, както и геополитическата ситуация.

Подкрепа: На лично ниво всички наши дейности целят да осигурят един безопасен и управляван преход към новата нормалност, каквато и да е тя. На организационно ниво използваме всички възможни механизми за подкрепа – благодарни сме на ГД ГВА и на нашето правителство, Управителният орган на мрежата за УВД, CANSO и другите ДАНО за свободното и открито споделяне на информация. Ние поддържаме връзка и се надяваме да намерим начини да подкрепим европейската авиация.

Време: Ние добре разбираме, че кризата COVID-19 ще продължи известно време. На ДАНО и на останалата част от авиационната индустрия ще е необходимо време, за да се възстановим и да се адаптираме към новата нормалност. Екипът на ДП РВД и аз сме решени да преодолеем настоящата ситуация и вярвам, че ще излезем от кризата още по-силни.

Ще завърша с думите на моя инструктор на работно място София Контрол: „Ако искаш най-доброто, бъди готов за най-лошото“. И от управленска гледна точка бих добавил – разчитайте на вашите хора и действайте. Каквито и несигурности да има, никога не спирайте да търсите възможности и да следите за възможни рискове. Бъдещето е това, което днес можем да създадем в мислите си.

Статията първоначално е публикувана в блога на CANSO.

Студенти посетиха виртуално авиационните метеоролози на BULATSA

Студенти от  катедра „Метеорология и геофизика“ на Софийския университет посетиха виртуално Единния прогностичен център на BULATSA.

Авиационните метеоролози на ДП РВД направиха презентацията за значимостта на професията и нейните специфики, които имат ключова роля в процеса за безопасното обслужване на полетите.

Студентите имаха възможност да разгледат работните места и да се запознаят с организацията и отговорностите  на работа на авиационните метеоролози. Те участваха в изготвянето на прогноза за актуалната конвективна облачност, влияеща на всички полети в обслужваното от BULATSA въздушно пространство.

По време на виртуалното посещение студентите се запознаха с датчиците за измерване на метеорологични елементи, разположени на летищата и с демонстриция как се изготвя кодово съобщение за актуалното състояние на метеорологичното време METAR.

Бяха дискутирани и въпроси относно квалификацията на авиационния метеоролог и възможностите за кандидатстване за работа в прогностичния център на BULATSA.

Светли празници!

BULATSA ви желае здраве и оптимизъм!
Останете вкъщи, за да летим отново безопасно..