Професионалните организации за аеронавигационно обслужване с остър призив към Европейския парламент

Начало / Articles posted by Христина Димитрова

Професионалните организации за аеронавигационно обслужване с остър призив към Европейския парламент

Пет професионални организации на работещите в сферата на аеронавигационното обслужване – Организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC), европейската транспортна федерация (ETF), Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети (IFATCA), Международната федерация на асоциациите на техниката за безопасност в авиацията (IFATSEA) и Международната федерация на асоциациите за управление на аеронавигационната информация (IFAIMA) – призовават в съвместно изявление членовете на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) в Европейския парламент за спешни мерки в подкрепа на доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО), които да гарантират устойчивостта и възстановяването на сектора след кризата. Професионалните организации изразяват силното си недоволство спрямо предложените от Европейската комисия промени в регулаторните механизми, заложени за периода 2020 – 2024 г.  Организациите изразяват своето недоволство срещу предложенията на Европейската комисия за мерки, които биха застрашили дейността и качеството на услугите, съхраняването на ключови работни места и запазването на досегашните условия на работа. Приходите на ДАНО изцяло зависят от плащанията на авиокомпаниите и не зависят от държавните бюджети и помощи. ДАНО са изправени пред огромни финансови затруднения от началото на кризата. Те са предизвикани от липсата на приходи от авиокомпаниите, които отложиха плащанията на таксите за обслужване за следващи години и липсата на трафик. В изявлението се подчертава, че в краткосрочен план ДАНО се борят с риска от финансова несъстоятелност и са застрашени дългосрочните стратегически инвестиции в технологии и човешки ресурси, които са от ключово значение за осигуряването на дигитализирано устойчиво европейско небе. Линк към документа: http://www.atceuc.org/documents/pdf/joint-psos/–letter-to-members-of-tran-committee.197.html