Честит Международен ден на ръководителите на полети!

Начало / Articles posted by BULATSA

Честит Международен ден на ръководителите на полети!

Честит празник, скъпи колеги!

Бъдете здрави!

Поздравителен адрес от Генералния директор на ДП РВД

396.02 KB file icon

Поздравителен адрес от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

479.81 KB file icon

BULATSA възобновява провеждането на изпити по английски език TEA

Считано от 01 октомври 2020 г. , BULATSA възобновява провеждането на изпити TEA за определяне нивото на владеене на английски език за авиационен персонал. Допълнителна информация за изпита можете да намерите ТУК

Академия BULATSA подновява приема за нови ръководители на полети

Академия BULATSA подновява изпитите за нови ръководители на полети. Желаещите да подадат документи за есенния подбор, могат да го направят до 17. 00 ч. на 30 октомври.

Поради ситуацията с COVID 19, ръководството на BULATSA отмени пролетната сесия, но приемът и обработката на документи не е спирал. Икономическата криза вследствие на пандемията се отрази сериозно на транспортния сектор и това наложи  BULATSA да преразгледа плановете си за бъдещето, но реши да продължи  подборите за ръководители на полети, макар и с леко редуциране на необходимите бройки. Стремежът е да се продължи практиката за провеждане на два подбора годишно, през пролетта и есента.

Академия BULATSA е част от ДП „Ръководство на въздушно движение“ и е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, съгласно изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.  Обучението на одобрените кандидати продължава около година и половина, като през този период за тях е осигурена стипендия. При успешно завършване на курса, бъдещите ръководители на полети получават свидетелства за правоспособност, които отговарят на установените международни стандарти и могат да започнат да практикуват професията.

Желаещите да работят като ръководители на полети трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование, минимална образователна степен „бакалавър“ (без значение от специалността) и добро владеене на английски език – ниво B2. Всеки, който не притежава валиден сертификат за  ниво, ще може да се яви на безплатен тест в центровете на BULATSA в градовете София, Варна и Бургас. При подбора на кандидати BULATSA използва тестовете FEAST и WOMBAT. Ако психомоторните тестове са неуспешни, кандидатът ще бъде допускан повторно до следващ подбор, след не по-малко от 24 месеца от датата на предишното явяване, но не повече от две явявания на всеки от тестовете.

Повече информация за отделните етапи на изпитите може да намерите ТУК.

Преустановява се провеждането на изпити по английски език ТЕА

Във връзка с обявената извънредна епидемиологична обстановка в страната и въведените допълнителни предпазни мерки в BULATSA, временно се преустановява провеждането на изпити по английски език ТЕА за кандидати, които не са служители на BULATSA.

За информация касаеща възобновяването на провеждане на изпити, може да следите тук.

ДП РВД актуализира и внедри нови функционалности в системата за обработка и разпространение на аеронавигационни съобщения съгласно актуалните изисквания и регламенти в областта на АНО

Система AMHS (Aeronautical Message Handling System) осигурява приемането, обработката и разпространението на полетна и аеронавигационна информация към системите за УВД на ДП РВД и към външни потребители. В изпълнение на „Стратегията за развитие на средствата и системите за КНО и АСУВД в ДП РВД за периода 2019-2024 година“ и съгласно „Пътна карта за развитие на АСУВД“ бе извършено модернизиране на системата и бяха въведени следните нови оперативни функционалности.

 • обмен на съобщения с приложени графични файлове с голям обем (предимно за метеорологична информация);
 • обмен на XML съобщения (eXtensible Markup Language) encoded messages посредством http или https;
 • изграждане на SOAP interface на външни за системата сървъри за директен обмен на съобщения;
 • реализиране на дублирано изпращане на AMHS съобщения (X.400 Message Duplication);
 • внедрявана на FMTP функционалност в система AMHS с цел по-голяма сигурност и проследяемост на информацията;

Следвайки стратегията на ИКАО за постепенно мигриране към „разширен“ (enhanced) AMHS протокол за обмен на аеронавигационни съобщения в Европейската част на мрежата (Aeronautical Fixed Services – AFS), както и цялостното развитие на европейската мрежа за обмен на аеронавигационна информация NewPENS, през 2020 година система AMHS бе свързана към тази мрежа и бе осъществен директен обмен както на метеорологична аеронавигационна информация с Европейския метеорологичен център във Виена, така и на планова аеронавигационна информация с Евроконтрол.

През 2021 година предстои изграждането на международна AMHS свързаност от София през мрежа NewPENS към Анкара, Белград и Букурещ.

Росен Желязков призова ЕК да осигури справедлив подход към ДАНО

„Европейската комисия да осигури балансиран и справедлив подход при прилагането на схемата за ефективност за третия референтен период и доставчиците на аеронавигационно обслужване да имат възможност да възстановят разходите си за 2020/2021“, призова  Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на неформално заседание на министрите на транспорта на ЕС. Министърът посочи, че е необходим всеобхватен пакет от регулаторни мерки на равнище ЕС за устойчив растеж в авиацията, тъй като ситуацията е сериозна и е необходимо спешно финансово подпомагане на сектора.

Според министъра облекчаването режима на държавните помощи може да има голяма роля за успешната стабилизация и възстановяване на транспортния сектор в краткосрочен план. „Това ще позволи активизация на жизнеспособните предприятия. В по-дългосрочен план от изключително значение е осигуряването на необходимите инвестиции. Важен фактор в това отношение е осигуряването на достатъчно по обем финансиране от инструментите на ниво ЕС, които ще гарантират подкрепата за транспортния сектор по устойчив, ефективен и интелигентен начин“, отбеляза министър Росен Желязков.

Междувременно организацията за координация на европейските организации на ръководителите на полети (ATCEUC) и европейската транспортна федерация (ETF) реагираха остро във връзка с натиска от страна на европейските институции за драстично и неоправдано намаляване на разходите в сферата на обслужването на въздушния транспорт. Те обявиха, че прекратяват диалога с Европейската комисия, докато не се постигне по-справедлив и балансиран подход към доставчиците на аеронавигационно обслужване, които се явяват критична инфраструктура по отношение на безопасността и сигурността на полетите, и от които се изисква както непрекъсната работа за жизненоважни за борбата с COVID19 полети, така и постоянна готовност за предстоящото възстановяване на трафика.

Удължава се срокът за подаване на оферти по отправена покана от Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция“.

Участниците в избора на изпълнител на финансови услуги към датата на подаване на офертата и към датата на сключване на договора за съответната финансова услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са банки, които притежават валиден лиценз за банкова дейност, издаден от БНБ по смисъла на Закона за кредитните институции;
 • да имат последна получена оценка от съответните надзорни органи на БНБ в Процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО), която е по-малка или равна на 3.00
 • да имат клонове в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново/Горна Оряховица; препоръчително e да имат клонове в градовете Банско или Разлог.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение цена/качество“.

Пълният текст на поканата вижте в приложения файл.

Покана

248.04 KB file icon

BULATSA дава награда за проект в кампанията „Моята професия – моето бъдеще”

BULATSA се включи в националната кампания „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от портала на българските общини KМЕТА.bg.  

Академия BULATSA ще даде 2000 лева за най-добра разработка на тема – „Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на Ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение“.

От 11 май до 14 юни всички желаещи студенти могат да кандидатстват, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по темата на специално създадената платформа на сайта Kmeta.bg

Жури от експерти на BULATSA ще определи най-добрия проект.

Очакваме вашите идеи!

IFATCA призовава държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване

Международната федерация на асоциациите на ръководителите на полети – IFATCA, призова държавите да защитят предоставянето на аеронавигационно обслужване и неговия статут на критична инфраструктура.

„Целият свят преживява безпрецедентни времена поради пандемията от COVID-19. Засегнати са почти всички индустрии и бизнеси, но авиационната индустрия е една от най-тежко пострадалите поради преустановяването на въздушни полети, наложено при ограничаване на разпространението на COVID-19. Въздушният трафик по целия свят е намалял с 80-90% в сравнение с данните от миналата година.“, се казва в декларацията подписана от Дънкън Аулд, Президент и главен изпълнителен директор на IFATCA и Фредерик Делию – изпълнителен вицепрезидент за Европа.

„По време на пандемията, обслужващите въздушния трафик и в частност ръководителите на полети, продължават да работят, поддържайки нашето небе в безопасност. Те предоставят съществена услуга за медицинските, хуманитарните, военните, репатриращите и товарните полети, които все още се осъществявват. Международните организации, правителствата, регулаторите и Доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО) трябва да осигурят непрекъснатост на процеса, като същевременно се спазват здравните и санитарни изисквания, които тази извънредна ситуация налага. Също така те трябва да предоставят достатъчна финансова и регулаторна подкрепа на ДАНО, за да може да бъде изпълнена тяхната мисия.

Настоящата ситуация доказва, че аеронавигационните услуги са част от критичната инфраструктура на всяка страна, изпълнявайки ключова роля при дистрибуцията на така необходимите медицински запаси за справяне със здравната криза. За съжаление, финансирането на тази критична инфраструктура е изложено на риск поради сгрешения механизъм за финансиране, а именно желаещи да отложат плащането на вече начислени пътни такси потребители на въздушното пространство,. Това ще е тежък удар както върху настоящото, така и върху бъдещото изпълнение на дейностите на ДАНО.

Макар че не е ясно кога търговският въздушен трафик ще започне да се възстановява, това несъмнено ще се случи и ДАНО трябва да бъдат в готовност за безопасно и ефективно справяне с нарастващото търсене. От първостепенно значение е държавите да предоставят на критичната инфраструктура, в която попада ДАНО, необходимата финансова подкрепа както по време на тази криза, така  и през периода на възстановяване. IFATCA вярва, че спирането на обучението, уволняването на висококвалифициран персонал и/или прилагането на необратими мерки за намаляване на разходите, ще забавят възстановяването на авиационната индустрия и трябва да се избегне на всяка цена.

В Европа, всички промени в индустрията за УВД през последните 20 години, са направени под чадъра на инициативата „Единно европейско небе“ (ЕЕН). Тя се концентрира почти единствено върху разходите и капацитета, макар че разходната  ефективност не може да бъде единствената цел при критична инфраструктура. Този тесен фокус доведе до схема за ефективност, която се фокусира предимно върху способността за балансиране на разходите и капацитета. Докато схемата се управлява от Европейската комисия, авиокомпаниите са оказвали огромно влияние върху схемата, като по същество са определяли как ДАНО да функционират и да бъдат финансирани.

Със система на финансиране, съсредоточена единствено върху ефективността, не е трудно да се предвиди, че настоящата криза ще принуди ДАНО отново да обмисли спиране на обученията, уволняване на персонал, намаляване на заплатите и като цяло  съкращаване, където е възможно, за да се поддържа едно минимално ниво на обслужване. Подобни мерки, предприети по време на финансовата криза през 2008 г., доведоха до „задръстване“ на европейското небе и ескалиращи закъснения и разходи.

Докато Европейската комисия и държавите се концентрират върху това как ефективно да отговорят на тази криза, реакцията към тази заплаха не трябва да бъде единственият фокус. Ние трябва да погледнем на тази пандемия като на една много рядко случваща се възможност. Възможност да бъдем активни и да предвидим бъдещи нужди, да оценим сегашните механизми с критично око и да използваме опита си за да избегнем повтаряне на минали грешки. Само тогава ще бъдем в състояние да запазим безопасния, организиран и бърз поток на въздушния трафик при срещата с настоящите и бъдещите предизвикателства.

IFATCA призовава европейските държави* да:

 1. Признаят, че предоставянето на аеронавигационно обслужване е критична инфраструктура, която играе ключова роля за разрешаване на кризисни ситуации.
 2. Подсигурят финансово подпомагане за предоставянето на аеронавигационно обслужване при преодоляване на тази криза и да обезпечат наличието на достатъчно основен квалифициран персонал при възстановяването на търговския въздушен трафик.
 3. Спрат изпълнението на схемата за ефективност на Единното европейско небе, докато напълно не бъдат установени по-обширните последици от тази криза и да   се направи преценка дали схемата е подходящо да продължи да бъде спазвана или не.
 4. Приложат мерки за управление на въздушното пространство, за да осигурят така необходимите последователни и координирани отговори на бъдещи кризи, били те хуманитарни, кибер или финансови.

Учтиво молим да включите IFATCA и ключовия оперативен персонал, който тя представлява, във вземането на решения и в работата, извършвана за справяне с тази криза. Предлагаме да се включи опита на нашите членове в разработването и подпомагането на надеждни решения, за да се гарантира устойчивостта на безопасността, непрекъснатостта и организирания поток на услугите за УВД в европейското въздушно пространство.“

* Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

CANSO ПРИЗОВА ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТАБИЛНОСТТА НА АВИАЦИЯТА

Пандемията COVID-19 вкара авиационната индустрия в безпрецедентна криза и сега са необходими действия, за да се поддържа стабилността и устойчивостта на цялата авиационна система и да се запази безопасността на небето ни в бъдеще, апелира CANSO – асоциацията, която представлява индустрията за Управление на въздушното движение (УВД).

CANSO настоятелно призовава държавите да защитят Доставчиците на Аеронавигационно Обслужване (ДАНО) от финансов крах.

Индустрията за УВД е под силен натиск , а приходите на ДАНО са пряко свързани с обема на въздушния трафик, който контролират. Затова те са изключително уязвими към драстичното намаляване на въздушния трафик, което в момента се наблюдава в целия свят.

„За съжаление, настоящата криза тежко удари нашите клиенти – авиокомпаниите, но това – авиокомпаниите да отлагат плащанията си или изобщо да не плащат за аеронавигационно обслужване – категорично не е решение на проблема“, заяви генералният директор на CANSO Саймън Хокард. „Ние трябва да сме сигурни, че не създаваме дългосрочни щети на авиационната система и да избегнем това – решението за една фирма да се превръща в проблем за друга.“

„За разлика от авиокомпаниите, ние не можем да спрем работа и да освободим голяма част от персонала си“, обясни Саймън. „Трябва да продължим да поддържаме нашите дейности да се извършват безопасно, да поддържаме секторите си с нужния персонал, за да гарантираме безопасното преминаване на самолети, включително товарни полети доставящи жизненоважни медицински консумативи и храна. Ние не можем да затворим въздушното  пространство, защото все още имаме полети, макар и в намален обем. Авиокомпаниите и обществото разчитат на ДАНО да предоставят безопасно обслужване, когато трафикът се възстанови и затова, както ДАНО, така и  авиокомпаниите трябва да бъдат поддържани платежоспособни.“

Освен че поддържат здравето и безопасността на служителите си, много ДАНО въвеждат и оперативни мерки, целящи подпомагане на индустрията доколкото е възможно, като премахване на ограниченията за съкращаване на маршрутите и увеличаване в максимална степен ефективността на полетите. Въвеждат се и мерки за ограничаване на разходите, но едно намаление на приходите може значително да влоши способността им за безопасно и непрекъснато управление на трафика, когато неизбежно обемите отново се увеличат.

„Управлението на въздушното движение е критична част от нашите национални инфраструктури и трябва да го защитаваме. Трябва да сме сигурни, че не прекъсваме основния поток от приходи, който позволява да се предоставя жизненоважна и безопасна услуга днес и в бъдеще.“, добави Саймън Хокард.

CANSO призовава държавните ръководители вземащи решения да дадат възможност за финансова подкрепа за ДАНО, авиокомпаниите, летищата, обслужващите агенти, всички които биха помогнали за гарантирането на стабилност и устойчивост на цялата авиационна индустрия.