Човекът полита | ДП РВД

Човекът полита

Човекът полита. Той сам проектира и конструира въздухоплавателните средства. Изучава птиците и заимства много от тяхната природа и начина им на летене.