Заявки за използване на въздушното пространство | ДП РВД

Заявки за използване на въздушното пространство

Анкета за удовлетвореност на клиентите

Попълнените заявки за използване на въздушното пространство се изпращат до Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство и Управление на потоците въздушно движение - ЦПРВПиУПВД/по e-mail на адрес: amc@bulatsa.com или по факс на телефон: + 359 2 945 9180.

По-долу ще откриете заявки-образци за използване на въздушно пространство:

Заявка за използване на управляеми структури, публикувани в сборника AIP на Република България
827.35 KB
Заявка за използване на управляеми структури, непубликувани в сборника AIP на Република България
842.79 KB
Заявка за провеждане на взривни дейности и мероприятия, включващи лазерни, прожекторни, пиротехнически ефекти или пускове на балони и летящи фенери
844.36 KB
Заявка за Използване на условен маршрут/трасе - Категория 2
785.53 KB