Правилата за полети | ДП РВД

Правилата за полети

Хората разбират, че както на земята, така и във въздуха трябва да има правила и тези правила трябва да са еднакви и да важат за всички. Наричат ги правила за полети.
 

Хората започват да летят все по-далеч и все по-високо. Появява се необходимостта да поддържат своята ориентировка в пространството. Така възниква въздушната навигация. Много от нейните принципи са взети от морската навигация - добре позната и доказала се във времето. От нея идват голяма част от терминологията във въздухоплаването - борд, курс, възел, морска миля, пътна линия. По аналогия на повърхността на морето, въздушното пространство е разделено на множество повърхности с различна височина на полета.