Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013 | ДП РВД
07 Яну
2016

Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013

Срок: 
Четвъртък, 28 Януари, 2016
Код: 
9049428

Документация за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга за подготовка на действия за сертифициране по ISO/IEC 27001:2013” по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки.